BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

10 กุมภาพันธ์ 2562 : 14:50 น.

ศูนย์แก้มลพิษ กทม. แจ้งสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 รอบเช้าวันที่ 10 ก.พ. อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของ กทม.และปริมณฑล รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและสถานการณ์คุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 10 ก.พ. เวลา 08.00 น. ดังนี้ สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 24 ชม. พื้นที่ กทม.และปริมณฑล พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองส่วนใหญ่ลดลงจากเมื่อวาน (9 ก.พ.) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก. ต่อ ลบ.ม.) ส่วนพื้นที่ กทม. ตรวจวัดได้  13-39 มคก. ต่อ ลบ.ม. พบว่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ในระดับสีฟ้า สีเขียว และสีเหลือง โดยมีพื้นที่ระดับสีฟ้า จำนวน 35 เขต ระดับสีเขียว 14 เขต และระดับสีเหลือง 1 เขต ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวได้ตามปกติ

จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดว่า ในวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับการดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้น จะส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้

กทม. โดยหน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อลดค่าฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่องทุกวัน โดยกำหนดแผนในการฉีดล้างถนนอย่างต่อเนื่องหมุนเวียนไปทั่วพื้นที่ กทม. รวมถึงกองทัพได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ รถฉีดน้ำล้างถนน ร่วมกันฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง นอกจากนี้ ได้ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และเข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ กวดขันการเผาหญ้า ขยะ และฟางข้าว เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่ให้มากที่สุด อีกทั้งได้สั่งการให้โรงเรียนในสังกัด กทม.ดำเนินการติดตั้งและเปิดสปริงเกอร์ในโรงเรียนกว่า 432 แห่ง พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันฝุ่น PM2.5 และการใช้หน้ากากอนามัย

ข่าวเด่น

'ไอ้ด้วน'ช้างป่าแก่งกระจานบุกพังร้านค้าพังราบเป็นหน้ากอง

ประจวบคีรีขันธ์-ไอ้ด้วนช้างป่าเกเรจากแก่งกระจาน บุกพังร้านค้าชาวบ้านห้วยสัตว์ใหญ่พังราบเป็นหน้ากองเสียหายยับนับแสนบาท ชาวบ้านวอนอุทยานฯย้ายช้างป่าเกเรออกไปจากพื้นที่

ข่าวที่น่าสนใจ