BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

22 พฤษภาคม 2562 : 20:23 น.

รองผู้ว่าฯกทม.ลงพื้นติดตามการปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยเสรีไทย เพื่อเตรียมพร้อมรับมือหน้าฝน

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯกทม. ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณซอยเสรีไทย 5 และซอยเสรีไทย 7 และการขุดลอกคลองลำพังพวย เขตบางกะปิ ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยวางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางกะปิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

นายจักรพันธุ์ เปิดเผยว่า เนื่องจากบริเวณซอยเสรีไทย 5 และซอยเสรีไทย 7 เขตบางกะปิ เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ พื้นถนนภายในซอยมีระดับต่ำกว่าพื้นถนนเสรีไทย เมื่อฝนตกลงมาในปริมาณมาก จึงส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตบางกะปิได้พิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำชั่วคราวและระบบถาวร

ทั้งนี้ สำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณซอยเสรีไทย 5 และซอยเสรีไทย 7 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม กำลังสูบ 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง บริเวณข้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อรวมกับเครื่องสูบน้ำเดิม กำลังสูบ 6 ลบ.ม./วินาที จะมีกำลังสูบทั้งหมด 8 ลบ.ม./วินาที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองลำพังพวย ตอนลงคลองแสนแสบ รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณปากซอยเสรีไทย 5 เพื่อดึงน้ำจากปากซอย ถึงกลางซอยเสรีไทย 5 ลงบ่อสูบผ่านท่อระบายน้ำถนนเสรีไทย ลงคลองลำพังพวย

นอกจากนี้ ได้เตรียมดำเนินการขุดลอกคลองลำพังพวย เพื่อเปิดทางน้ำไหลเพิ่มพื้นที่รองรับปริมาณน้ำฝน ด้านสำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการก่อสร้างท่อลอดบริเวณปากซอยเสรีไทย 5 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. บริเวณซอยเสรีไทย 5 ได้เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนมิ.ย.นี้ การวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยเสรีไทย 7 ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ

ข่าวเด่น

‘ยูเนสโก’ยกย่องไทยเป็นผู้นำความเสมอภาคทางการศึกษาของเอเชีย

กสศ.- ยูเนสโก ลงนาม MOU ร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาชี้แนวโน้มเด็กนอกระบบทั่วโลกกลับมาเพิ่มสูงขึ้น ทั่วโลกชู ABE หรือการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานการทำงาน แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำการศึกษา

ประธานกสม.เร่งประธานศาลฎีกาแต่งตั้งกสม.ชั่วคราว

ประธานกสม. เผยการไม่แต่งตั้ง กสม.ชั่วคราวสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติ ชี้กระทบเรื่องขอคืนสถานะ A จากเครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนสากล อีกทั้งมีเรื่องค้างรอการพิจารณาจำนวนมาก

“บอร์ดวัคซีนชาติ” ไฟเขียวระเบียบทุนวิจัยและจัดซื้อวัคซีนในประเทศ

คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เห็นชอบระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนเพื่อการวิจัย การพัฒนาการผลิตวัคซีน การคัดเลือก และวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนในประเทศ หวังได้ใช้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน

ตร.ปลอมตัวเป็นคนหาปลาจับผู้ต้องหาหนีคดีพรากผู้เยาว์ 10 ปี

ขอนแก่น- ตำรวจลงทุนปลอมตัวเป็นคนหาปลาซุ่มเงียบจับผู้ต้องหาหนีคดีพรากผู้เยาว์มานาน 10 ปี พบประวัติยาวเป็นหางว่างทั้งข่มขืน-ยาเสพติด

ข่าวที่น่าสนใจ