BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

17 มิถุนายน 2562 : 19:16 น.

ผลิตตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำร่องให้บริการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ ศิลปะวัฒนธรรมที่โดดเด่นของไทย ย่านรัตนโกสินทร์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้ร่วมกับผู้ผลิตรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า รถตุ๊กตุ๊กคนเมืองพลังงานไฟฟ้า ที่มีชื่อว่า MuV (อ่านว่า มูฟ) พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำร่องให้บริการที่ย่านรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และ ศิลปะวัฒนธรรมที่โดดเด่นของไทย ขณะนี้มีเครือข่ายรถตุ๊กตุ๊กในโครงการแล้วรวม 45 ราย และจะต่อยอดกับกลุ่มสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี ด้านการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาเมือง และสตาร์ทอัพด้านการเงิน กว่าร้อยรายในการพัฒนาระบบบริการภายในปีนี้

ข่าวเด่น

ข่าวที่น่าสนใจ