BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

05 สิงหาคม 2562 : 18:05 น.

ผู้ว่าฯอัศวิน เปิดการแข่งขัน “ช้างน้อยเกมส์” ครั้งที่ 32 ส่งเสริมนักเรียนกทม.สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 ประจำปี พ.ศ. 2562 “ช้างน้อยเกมส์” โดยมี คณะผู้บริหารกทม. ผู้บริหารสำนักการศึกษา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

ทั้งนี้ สำนักการศึกษา จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 “ช้างน้อยเกมส์" ประจำปี พ.ศ.2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สุขภาพตี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รักษาระเบียบวินัย มารยาท และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่อคัดเลือกตัวนักกีฬาผู้ที่มีความสามารถสูงสุดเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงซนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 37

สำหรับ การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ มีนักกีฬาจากทุกสำนักงานเขตเข้าร่วมการแข่งขัน โดยดำเนินการจัดการแข่งขัน จำนวน 22 ชนิดกีฬา และ 3 กีฬาสาธิต ประกอบด้วย กรีฑา กอล์ฟ เซปักตะกร้อ เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง ฟุตซอลชาย ฟุตซอลหญิง ฟุตบอลชาย ฟุตบอลหญิง มวยไทยสมัครเล่น ยิมนาสติกลีลา ลีลาศ วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง วอลเลย์บอลชายหาด ว่ายน้ำ หมากรุกไทย/หมากฮอสไทย หมากล้อม และกีฬาสาธิต ประกอบด้วย คอร์ฟบอล วู้ดบอล และชักกะเย่อสากล

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาทุกระดับตั้งแต่ในวัยเด็กเล็กจนถึงวัยสูงอายุ เพราะการแข่งขันกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ที่สำคัญยิ่ง เป็นการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม การกีฬาฝึกให้เยาวชนมีจิตใจอดทน เข้มแข็ง กล้าหาญ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและจิตใจที่ดี

อย่างไรก็ตาม การที่ทำให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจด้านกีฬาจะทำให้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อีกทั้งยังก่อให้เกิดความรักในหมู่เพื่อน เกิดการทำงานเป็นทีมเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีความสมานฉันท์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต อยู่ในระเบียบวินัย ซึ่งเด็กและเยาวชนจะต้องได้รับการฝึกฝนให้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยความสามารถ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ด้วยเทคนิคของการกีฬา เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดี สามารถสร้างประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ข่าวเด่น

IFC เวิลด์แบงก์เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของงเอสพีซีจี'

“เอสพีซีจี” เปิดบ้านต้อนรับ ซีอีโอ IFC เวิลด์แบงก์เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมร่วมมือขยายโอกาสทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจไทย

เตือนผู้สูงวัยใช้โซเชียลระวังตกเป็นเหยื่อ Fake News

เตือนผู้สูงอายุใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร เสี่ยงสูงภัยร้ายโลกออนไลน์ Fake news คนใกล้ตัวควรให้ความรู้ เพื่อความปลอดภัย ชัวร์ก่อนไลก์ ต้องใช่ก่อนแชร์

ชวนเที่ยวงาน'อลังการหัตถกรรมล้านนา 2019'

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงานใหญ่ “อลังการหัตถกรรมล้านนา 2019” มุ่งหวังเพิ่มช่องทางการตลาดเชื่อมโยงการค้าภายในประเทศ และ AEC พร้อมประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา

ข่าวที่น่าสนใจ