BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

29 ตุลาคม 2562 : 18:01 น.

มท.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ช่วงที่ 1 พบคืบหน้ากว่าร้อยละ 92 พร้อมดูการจัดการที่อยู่อาศัยให้ประชาชนริมคลองเปรมประชากร

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ที่บริเวณริมคลองเปรมประชากร หลังวัดเสมียนนารี เขตจตุจักร พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร และการจัดการที่อยู่อาศัยริมคลองเปรมประชากร โดยมี นายชานน วาสิกศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

ทั้งนี้ พล.อ.อนุพงษ์ และคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปแผนการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ช่วงที่ 1 (จากคลองบ้านใหม่ ถึงบริเวณหมู่บ้านแกรนด์คาแนล) ระยะทาง 581 เมตร โดยสำนักการระบายน้ำ กทม. ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 92 เร็วกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้แก่ ตอกเสาเข็มเขื่อน ได้จำนวน 768 ต้น ติดตั้งแผงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้จำนวน 760 ช่อง และงานก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองแยก ความยาว 8 เมตร โดยอยู่ระหว่างการดำเนินงานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ความยาว 590 เมตร และติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาว 515 เมตร

สำหรับ แนวทางและความก้าวหน้าการจัดการที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนริมคลองเปรมประชากร โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ขณะนี้ ได้รับรองสิทธิครัวเรือนแล้ว 28 ชุมชน 6 หมู่บ้าน รวม 34 ชุมชน ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ 33 ชุมชน โดยได้จัดตั้งเป็นสหกรณ์แล้ว 5 สหกรณ์ อนุมัติโครงการและงบประมาณแล้ว 4 สหกรณ์ รวม 927 ครัวเรือน วงเงิน 145.27 ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินการรังวัดที่ดิน โดยกรมธนารักษ์และกรมที่ดิน ซึ่งมีแผนที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพ.ย. 2562 เพื่อออกแบบวางผังชุมชนต่อไป

นอกจากนั้น มีกำหนดแผนรื้อย้ายชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร ซึ่งมีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการแล้ว 583 ครัวเรือน โดยจะเริ่มก่อสร้างบ้านเฟสแรกในเดือนม.ค. 2563 และวางแผนรื้อย้ายก่อสร้างอีก 2 สหกรณ์ในเดือนม.ค. 2563จากนั้น พล.อ.อนุพงษ์ และคณะลงเรือตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ระยะที่ 1 บริเวณท่าเรือโซน 4 (จุดรื้อย้าย) ชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร และตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ระยะที่ 1 ช่วงหมู่บ้านแกรนด์คาแนล – คลองบ้านใหม่

ข่าวเด่น

ไอเดียเจ๋งขนของกินของใช้ใส่‘รถพุ่มพวง’ปันสุขปถึงหัวกระไดบ้าน

ปทุมธานี- ผู้ว่าฯพร้อมผู้การตำรวจนำเครื่องอุปโภคบริโภคใส่รถพุ่มพวงตะเวนแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ข่าวที่น่าสนใจ