BKK NEWS

โดย กรกิจ ดิษฐาน

08 พฤษภาคม 2563 : 12:03 น.

มท.1 ตรวจติดตามความก้าวหน้าบ้านประชาร่วมใจ 2 ชุมชนริมคลองเปรมประชากร คืบหน้ากว่า 184 หลัง

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.63 ที่ชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายไมตรี อินทุสุต ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พล.ท. ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค 1 ผู้แทนกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจติดตามการดำเนินงานฯ

ทั้งนี้ พล.อ. อนุพงษ์ พร้อมคณะรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร โดยการก่อสร้างสหกรณ์เคหสถานประชาร่วมใจ 2 จำกัด มีเป้าหมายการก่อสร้าง 203 ครัวเรือน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 184 หลัง แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 โซน โซนที่ 1 จำนวน 56 หลัง โซนที่ 2 จำนวน 41 หลัง โซนที่ 3 จำนวน 67 หลัง และโซนที่ 4 จำนวน 20 หลัง ซึ่งตามแผนจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 แบ่งประเภทบ้านออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) บ้านแถวชั้นเดียว 4 × 7 เมตร 2) บ้านแถว 2 ชั้น 4 × 7 เมตร 3) บ้านแถว 2 ชั้น 6 × 5 เมตร และ 4) บ้านแถว 2 ชั้น 6 × 7 เมตร ทั้งนี้มีบ้านอยู่ระหว่างรอรื้อถอน จำนวน 19 หลัง

สำหรับ ชุมชนประชาร่วมใจ 2 เป็นชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้กับวัดเสมียนนารี ตลาดบองมาร์เช่ เดิมชุมชนเป็นที่ดินบุกรุกริมคลอง ซึ่งต่อมามีการทำแนวเขื่อนโดยกรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่ชุมชนเล็กน้อย ระบบสาธารณูปโภคไม่เหมาะสม มีความแออัด มีทางเข้า-ออกของชุมชนที่ขนาดเล็กและบ้านเรือนที่ทรุดโทรด ซึ่งชุมชนประชาร่วมใจ 2 ถือเป็นชุมชนแห่งแรกในคลองเปรมประชากรที่ชาวชุมชนร่วมใจกันรื้อย้าย บ้านเรือนออกจากแนวคลอง เพื่อให้ภาครัฐดำเนินการพัฒนาคลองเปรมประชากรทั้งระบบ

ข่าวเด่น

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

LH Bank สนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามให้การสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

ข่าวที่น่าสนใจ