BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

13 พฤษภาคม 2563 : 11:32 น.

กทม.เร่งตีเส้นเว้นระยะห่างในตลาดนัดจตุจักรเพื่อความปลอดภัย และลดความแออัดบริเวณหน้าร้านค้าระหว่างการรอเข้าใช้บริการของประชาชนระยะทางกว่า 12,000 เมตร คาดแล้วเสร็จทั้งหมดศุกร์นี้

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำเครื่องหมายเพื่อเว้นระยะห่างบริเวณหน้าร้านค้าและภายในโครงการของตลาดนัดจตุจักรว่า กทม.โดยสำนักการจราจรและขนส่ง ได้เข้าพื้นที่สำรวจและดำเนินการขีดสีตีเส้นทำเครื่องหมายเว้นระยะห่าง รวมทั้งเครื่องหมายห้ามตั้งวางสิ่งของ และเส้นแบ่งตั้งวางแผงค้า เพื่อความปลอดภัยและลดความแออัดบริเวณหน้าร้านค้าระหว่างการรอเข้าใช้บริการ ตามข้อสั่งการของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.

ทั้งนี้ จากการสำรวจการเส้นทางที่ต้องดำเนินการภายในโครงการตลาดนัดจตุจักร แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1.ถนนสายหลัก (รอบ ๆ ตลาดนัดฯ) ระยะทางรวมยาว ประมาณ 1,300 เมตร 2.ซอยรอง ระยะทางรวมยาวประมาณ 2,520 เมตร 3.ซอยย่อย ระยะทางรวมยาวประมาณ 7,910 เมตร 4.บล๊อคแผงค้าขายบริเวณลานเท หอนาฬิกา ระยะทางรวมยาวประมาณ 308 เมตร มีบล๊อคแผงค้าฯ จำนวน 259 แผง อนุญาตให้ทำการค้าขายได้ 129 แผง ห้ามขาย 130 แผง เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างแผงค้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 15 พ.ค.นี้

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

สสส.ร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดีให้คนไทย

สสส.จับมือ สธ.-สช.-สปสช.-องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างชุมชนสุขภาพดีลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

'จุติ'ชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีโลก WUF 11

รมว.พัฒนาสังคมฯร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัยของคนไทยด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประชุมที่อยู่อาศัยโลกที่โปแลนด์

ข่าวที่น่าสนใจ