BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

07 มิถุนายน 2563 : 18:49 น.

เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชม"พระบรมมหาราชวัง-วัดพระแก้ว"วันแรก หลังปิดมา 2 เดือนเต็มจากปัญหาการระบาดโรคโควิด-19 บรรยากาศยังเงียบเหงา เช่นเดียวกับศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ คนมาไหว้น้อย

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) เป็นวันแรก หลังจากปิดให้เข้าชมไปกว่า 2 เดือนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. ซึ่งอนุญาตให้ประชาชนเข้าที่ประตูวิเศษไชยศรี และออกที่ประตูวิมานเทเวศร์

ทั้งนี้ มีการกำหนดมาตรการทางสาธารณสุขต่างๆ อย่างเคร่งครัด เช่น ผู้เข้าชมต้องสวมหน้ากากอนามัย, การจำกัดจำนวนคนเข้าชม, การตั้งจุดคัดกรองโรค, สแกนแพลตฟอร์มไทยชนะของผู้ที่เข้าชม, การเว้นระยะห่างระหว่างกัน, การตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้บริการในหลายจุด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำในการจัดระเบียบภายใน 

ขณะที่ ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ก็เปิดวันแรกเช่นเดียวกัน ประชาชนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวคนไทยที่เข้ามาเยี่ยมชม และมากันเป็นครอบครัว เนื่องจากตรงกับช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีบ้างเล็กน้อย บรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปอย่างเงียบเหงาโดยทั้ง 3 สถานที่

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

สสส.ร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดีให้คนไทย

สสส.จับมือ สธ.-สช.-สปสช.-องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างชุมชนสุขภาพดีลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

'จุติ'ชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีโลก WUF 11

รมว.พัฒนาสังคมฯร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัยของคนไทยด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประชุมที่อยู่อาศัยโลกที่โปแลนด์

ข่าวที่น่าสนใจ