BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

03 มีนาคม 2564 : 20:45 น.

ปลัดกทม.สั่งคุมเข้มโรงงานชำแหละเนื้อสัตว์ในความดูแลทั่วกรุง หลังพบคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ปทุมธานีหวั่นลุกลามมาในกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่พบรายงานการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นลักษณะกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) ในโรงงานชำแหละเนื้อสุกรในพื้นที่จ.ปทุมธานี จากการตรวจสอบขณะนี้ยังไม่พบการระบาดในสถานประกอบการโรงงานชำแหละเนื้อสัตว์ที่กรุงเทพมหานครควบคุมดูแลอยู่แต่อย่างใด แต่ได้เฝ้าระวังมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างแรงงานทั้งคนไทยหรือต่างด้าว รวมทั้งโรงงานชำแหละเนื้อสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มดังกล่าว รวมทั้งได้ประสานกับสำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ประกอบการและลูกจ้างแรงงานต่างด้าวดำเนินการคัดกรองในระบบคัดกรอง BKK COVID - 19 ในการทำแบบประเมินความเสี่ยงแล้ว

ทั้งนี้ สำนักอนามัยได้ลงพื้นที่สถานประกอบการโรงงานชำแหละเนื้อสัตว์ที่กรุงเทพมหานครควบคุมดูแล เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการและกรุงเทพมหานครกำหนดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ใส่หน้ากากอนามัย และถุงมือระหว่างปฏิบัติงาน ทั้งนี้ขอให้ประชาชนควรรับประทานอาหารที่ผ่านความร้อนในการปรุงสุกแล้วเท่านั้น และควรล้างมือบ่อยครั้ง โดยเฉพาะเมื่อจับเนื้อสัตว์หรืออาหารดิบเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโควิด-19

นอกจากนั้น สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในตลาดในกำกับดูแลทั้ง 12 แห่ง โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองและประกาศเสียงตามสาย เน้นย้ำมาตรการ D-M-H-T-T ขอความร่วมมือผู้ค้าและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภายในตลาด และได้เน้นย้ำให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อเข้าใช้บริการภายในตลาด หากตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 จะให้นั่งพักประมาณ 5 นาที แล้ววัดอุณหภูมิอีกครั้ง ถ้ายังเกิน 37.5 จะแนะนำให้ไปพบแพทย์ในทันที

ปลัดกทม.กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้มีหนังสือประสาน 50 สำนักงานเขต ให้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลตลาดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 23 ก.พ.2564 โดยเน้นย้ำมาตรการ DMHTT พร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการตลาดปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 โดยเฉพาะการจัดให้มีการระบายอากาศในตลาดที่ดี หากพบว่าผู้ประกอบการตลาดรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

"หากพบผู้ค้าติดเชื้อโควิด-19ในตลาดใด ให้เจ้าของตลาดปิดการดำเนินกิจการเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน และให้ดำเนินการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ค้าและประชาชนทั่วไปที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า ชหากพบว่าตลาดใดมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด จะถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และหากพบเห็นการกระทำดังกล่าวสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานเขตทุกเขต หรือ สายด่วน กทม. 1555" ปลัดกทม.กล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวที่น่าสนใจ