BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

07 เมษายน 2564 : 19:58 น.

กทม.สั่ง 50 สำนักงานเขตและหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดงดจัดกิจกรรมสงกรานต์รวมถึงการสงน้ำพระพุทธสิหิงค์เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 แนะคนกรุงสงน้ำพระที่บ้านแทน

เมื่อวันที่ 7 เมษายน นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่พบเป็นกลุ่มก้อนจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อ และมีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ มีประชาชนติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 กรุงเทพมหานครจึงยกเลิกการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปีของกรุงเทพมหานครที่ลานคนเมือง ทั้งในส่วนของสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ การทำบุญตักบาตร การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ รวมไปถึงในส่วนของสำนักงานเขตและหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มคนจำนวนมาก เป็นการลดความเสี่ยงจากเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หากไม่สามารถงดการจัดงานได้ ขอให้พิจารณาการจัดกิจกรรมสงกรานต์อย่างระมัดระวังการก่อให้เกิดการแพร่ระบาด

ทั้งนี้ แนะนำให้ประชาชนใช้วิธีการสรงน้ำพระพุทธรูปอยู่ที่บ้าน หลีกเลี่ยงไปในพื้นที่ที่มีคนมารวมกันจำนวนมาก หากเป็นไปได้ควรงดการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล พร้อมกันนี้ ขอความร่วมมือประชาชนได้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่น เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อย ๆ งดเว้นการดื่มน้ำจากแก้วเดียวกัน กรณีเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดให้ศึกษาหลักเกณฑ์การเข้าพื้นที่ของจังหวัดนั้น ๆ และระมัดระวังความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วย

ข่าวเด่น

สป.มท.คว้ารางวัลเลิศรัฐเดินหน้าสู่องค์การคุณภาพ

สป.มหาดไทยได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า ประจำปี พ.ศ. 2564 ย้ำการยกระดับการพัฒนาสู่องค์การคุณภาพ

โควิดทำนักท่องเที่ยวพฤติกรรมเปลี่ยน

Klook ชี้โควิดทำนักท่องเที่ยวพฤติกรรมเปลี่ยน ซื้อก่อนจ่ายหลังเที่ยว วิ่งเข้าหาธรรมชาติมากขึ้นเน้นความเป็นส่วนตัว เลือกทริปยาวมากกว่าระยะสั้น

ข่าวที่น่าสนใจ