BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

10 มิถุนายน 2564 : 12:29 น.

กทม.เตรียมปรับภูมิทัศน์ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี

นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ พร้อมด้วย นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ เพื่อติดตามความคืบหน้าการขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสองห้อง บริเวณด้านหลังศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ตรวจสอบระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่โรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมัน พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการปรับพื้นที่เป็นสวนป่านิเวศอ่อนนุช ตามโครงการ Green Bangkok 2030 ปัจจุบันได้ดำเนินการปลูกกล้าไม้ยืนต้นไปแล้วกว่า 10,000 ต้น

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตประเวศ บูรณาการการทำงานร่วมกัน ดูแลและพัฒนาพื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและบริเวณโดยรอบให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เนื่องจากคลองสองห้องมีสภาพตื้นเขิน น้ำมีสีดำและส่งกลิ่นเหม็น ปัจจุบันสำนักการระบายน้ำอยู่ระหว่างขุดลอกคลองเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกมากขึ้น จากนั้นสำนักสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์สองฝั่งคลอง นอกจากนี้ ได้กำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักการระบายน้ำร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำในคลองรอบพื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น โดยเบื้องต้นให้ทดลองใช้คลองขุดซึ่งอยู่ในศูนย์ฯ เป็นพื้นที่รองรับน้ำที่บำบัดแล้ว ก่อนนำไปใช้ประโยชน์ เช่น รดน้ำต้นไม้ ล้างถนน เป็นต้น โดยให้วางแผนเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบด้วย

ข่าวเด่น

ข่าวที่น่าสนใจ