BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

13 มิถุนายน 2564 : 16:47 น.

กทม.ชี้แจงตั้งแต่วันที่ 7-14 มิ.ย.64 ได้รับวัคซีนแอสตร้า 350,000 โดส ซิโนแวค 150,000 โดส ไม่ใช่ 1 ล้านโดสตามที่ สธ.ระบุ ย้ำหาก "วัคซีนพร้อม" ตามแผน กทม.พร้อมจะดำเนินการฉีดให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. เพจเฟซบุ๊กของกรุงเทพมหานคร (กทม.)ชี้แจงว่า กรณีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แจ้งว่าได้ให้วัคซีนกรุงเทพมหานครมาแล้ว 1 ล้านโดส ตามแผน เดือน มิ.ย. 64 นั้น กรุงเทพมหานครขอให้ข้อมูลดังนี้

1. ตามแผนการจัดสรรวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข กทม. ได้รับการแจ้งว่าจะได้รับการจัดสรร AstraZeneca 2.5 ล้านโดส ซึ่งให้กทม.ไปทำแผนการฉีดให้สอดคล้อง

2. สำหรับวัคซีนที่ใช้ในวันที่ 7-14 มิ.ย 64 กทม.ได้รับวัคซีน AstraZeneca จำนวน 350,000 โดส Sinovac 150,000 โดส

แบ่งการใช้วัคซีน AstraZeneca เป็น

- ระบบหมอพร้อม 181,400 โดส

- เข็มที่สอง 52,600 โดส

- ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง 8,000 โดส

- ประชาชนทั่วไป 100,000 โดส

- สำรองสำหรับควบคุมโรค 8,000 โดส

ส่วน Sinovac แบ่งการใช้เป็น

- เข็มที่สอง สำหรับการควบคุมโรค (พื้นที่ระบาดรุนแรง) 128,000 โดส

- ควบคุมโรคพื้นที่ระบาดใหม่ 26,000 โดส

3. การจองผ่านระบบหมอพร้อม เป็นการเปิดให้ รพ.ทุกแห่งในกรุงเทพฯ มาช่วยกันฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงที่เปิดพร้อมกันทั้งประเทศ ดังนั้น กทม. จึง ไม่ใช่ผู้ควบคุมและผู้ที่จัดสรรวัคซีนซึ่งในเดือน มิ.ย.นี้ ผู้ที่ลงหมอพร้อมในกรุงเทพฯ มีทั้งสิ้น 450,000 ราย

4. กทม.ยืนยันว่า กทม.พร้อม สถานที่พร้อม บุคลากรพร้อม และหาก "วัคซีนพร้อม" ตามแผน กทม.พร้อมจะดำเนินการฉีดให้กับประชาชนทันที

ข่าวเด่น

ห้ามสื่อเสนอข่าวกระทบความมั่นคง-ประชาชนหวาดกลัว

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกประกาศ ห้ามสื่อเสนอข่าวอันเป็นเท็จทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว กระทบต่อความมั่นคงรัฐ ขู่ให้อำนาจกสทช.ควบคุม ระงับการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตพร้อมดำเนินคดี

ไทยติดเชื้อโควิดอันดับ 44 ของโลก

ศบค.ย้ำยอดผู้ติดเชื้อโควิด 17,669 ราย อยู่อันดับ 44 ของโลก เสียชีวิตอีก 165 ราย มี 21ราย เสียชีวิตที่บ้าน 21 ราย ขณะที่ยอดฉีดวัคซีนล่าสุด อยู่ที่ 16.5 ล้านโดส

ขุนหลวงพะงั่วกับเมืองสุรรณบุรี

กรมศิลปากร จับมือจ.สุพรรณบุรีสร้างอาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่วแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบัน จัดเต็ม 3 ภาษา 3 ไทย อังกฤษ จีน พร้อมใช้เทคโนโลยีแสงเสียงประกอบยิ่งใหญ่

พาณิชย์ปทุมฯชวนซื้อสินค้าราคาลดภาระค่าครองชีพ

พาณิชย์ปทุมธานีปล่อยขบวนคาราวานรถขนสินค้าจำเป็นราคาถูกเฟส 2 ตะเวนทั่วจังหวัดลดภาระค่าครองชีพที่ประสบกับภัยโควิด-19 ยันรถทุกคนปลอดเชื้อปฏิบัติตามมาตรฐานของสาธารณสุข

ข่าวที่น่าสนใจ