BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

13 มิถุนายน 2564 : 17:56 น.

สำนักการแพทย์ กทม.ออกประกาศโรงพยาบาลในสังกัด 8 แห่งเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 1 ออกไปรอวัคซีนจากสธ.ก่อนใครจองผ่าน"หมอพร้อม"หรือจองผ่านโรงพยาบาลเลื่อนไปไม่มีกำหนด

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน สำนักการแพทย์ กทม. ออกประกาศโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธฺโร อุทิศ  โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลคลองสามวา โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร) เรื่อง เลื่อนนัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่1 ผ่านการจองผ่านระบบหมอพร้อม หรือที่โรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 14-17 มิ.ย. 2564

ด้วยวัคซีนโควิด-19 อยู่ระหว่างรอจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข จึง ขอเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด -19 ตามวันเวลาข้างต้นขออภัยในความไม่สะดวก ทั้งนี้หากได้รับการจัดสรรวัคซีน ทางโรงพยาบาลจะแจ้งนัดหมายท่านเพื่อเข้ารับบริการอีกครั้ง

สำหรับท่านที่มีนัดหมายฉีดวัคซีนฯ เข็มที่ 2 ในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

สสส.ร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดีให้คนไทย

สสส.จับมือ สธ.-สช.-สปสช.-องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างชุมชนสุขภาพดีลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

'จุติ'ชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีโลก WUF 11

รมว.พัฒนาสังคมฯร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัยของคนไทยด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประชุมที่อยู่อาศัยโลกที่โปแลนด์

ข่าวที่น่าสนใจ