BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

14 มิถุนายน 2564 : 15:22 น.

โรงเรียนสังกัดกทม.437 แห่งเปิดเทอมใหญ่วันแรกเน้นการเรียนการสอนแบบ"5 ON"ไม่อนุญาตให้นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนตามปกติ

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/64 เป็นวันแรก โดยมี นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา สำนักงานเขตในพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนกิ่งเพชร เขตราชเทวี และ โรงเรียนสวนลุมพินี เขตปทุมวัน

นายเกรียงยศ กล่าวว่า กทม. โดยสำนักการศึกษาได้เตรียมความพร้อมของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งวันนี้เป็นการเปิดภาคเรียนที่ 1/64 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 โรงเรียน เป็นวันแรก โดยเป็นการเรียนการสอนแบบ “5 ON” คือ Online On-Air On Hand On-Site และ On School Line

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ จึงไม่อนุญาตให้นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนตามปกติ กรุงเทพมหานครจึงได้จัดการเรียนการสอนแบบ Online On-Air On Hand และ ส่วน On School Line ซึ่งเป็นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่กรุงเทพมหานครได้คิดค้นขึ้น เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ จะนิยมใช้โปรแกรม Line ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน อีกทั้งมีกลุ่มไลน์กับครูในโรงเรียนอยู่แล้ว ซึ่งทำให้สะดวกต่อการใช้งาน นำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รองผู้ว่าฯกทม.กล่าวว่า ในส่วนของกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่มีอุปกรณ์สื่อสาร จะใช้การเรียนการสอนแบบ On Hand โดยให้ผู้ปกครองมารับแบบฝึกหัดกลับไปให้นักเรียนทำที่บ้าน โดยทางโรงเรียนจะมีการประเมินทุกอาทิตย์ ทั้งครูผู้สอนและนักเรียน เพื่อจะได้ทราบว่าการเรียนการสอนมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนแบบ Online เป็นเรื่องที่ยาก ที่จะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ ครูจึงต้องคิดค้นหาวิธีหรือรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆ ที่น่าสนใจมานำเสนอ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าวเด่น

ข่าวที่น่าสนใจ