BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

04 กรกฎาคม 2564 : 20:26 น.

กทม.เผยมีขยะมูลฝอยหน้ากากอนามัยใช้แล้วเก็บขนจากโรงพยาบาลสถานกักตัวผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเฉลี่ย 17 ตัน/วัน พร้อมขอความร่วมมืประชาชนแยกขยะติดเชื้อเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระหว่างเดือน ม.ค. - มิ.ย.64 ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 11,393 ตัน หรือเฉลี่ย 63 ตัน/วัน แบ่งเป็นมูลฝอยติดเชื้อทั่วไปที่เก็บขนและกำจัดจากสถานบริการด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิก ปริมาณทั้งสิ้น 8,299 ตัน หรือเฉลี่ย 46 ตัน/วัน และมูลฝอยติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงหน้ากากอนามัยใช้แล้วที่เก็บขนและกำจัดจากสถานพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สถานที่กักตัวของรัฐและโรงแรมทางเลือกสำหรับผู้กักตัว โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลโรงแรม (Hospitel) หน่วยบริการตรวจเชิงรุก ศูนย์บริการฉีดวัคซีน และสถานที่สำหรับผู้กักตัวในอาคารพักอาศัยประเภทต่าง ๆ เช่น หอพัก อพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม และบ้านพักอาศัย ปริมาณทั้งสิ้น 3,094 ตัน หรือเฉลี่ย 17 ตัน/วัน

ทั้งนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ได้วางแนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) รวมถึงผู้กักตัวในอาคารพักอาศัยประเภทต่าง ๆ เช่น หอพัก อพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม และบ้านพักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยให้คำแนะนำและขอความร่วมมือคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยทั่วไป โดยขอให้นำขยะใส่ถุง ซ้อน 2 ชั้น มัดปากถุงให้แน่น ราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ รวบรวมและแยกไว้ภายในบริเวณที่พักอาศัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ออกสู่สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้สำนักงานเขตจัดรถเก็บขนมูลฝอยเฉพาะ เก็บรวบรวมไปยังจุดพักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสำนักงานเขต เพื่อให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จัดเก็บรวบรวมและนำไปกำจัดในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม หรือสำนักงานเขตเก็บรวบรวมส่งไปกำจัดที่เตาเผามูลฝอยชุมชนหนองแขม ซึ่งจะเผาทำลายอย่างถูกวิธีวันต่อวัน ส่วนมูลฝอยติดเชื้อจากศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 จะประสานบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินการเก็บขนและนำไปกำจัดต่อไป

นอกจากนี้ กทม.ได้เน้นย้ำและขอความร่วมมือประชาชนแยกทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รวมถึงเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ โดยขอให้ทิ้งหน้ากากอนามัยใส่ถุงที่ปิดสนิท มัดปากถุงให้แน่น เขียน หรือติดหน้าถุงว่า “หน้ากากอนามัย” และแยกทิ้งให้กับรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขต หรือทิ้งในถังรองรับหน้ากากอนามัยเฉพาะ (สีส้ม) ซึ่งตั้งวางในพื้นที่สาธารณะประมาณ 1,000 จุด ประกอบด้วยสำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. โรงพยาบาลสังกัด กทม. ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) และศาลาว่าการ กทม. (ดินแดง) โรงเรียนสังกัด กทม. ศูนย์กีฬา กทม. ศูนย์เยาวชน กทม. สถานีดับเพลิง สวนสาธารณะ และสถานที่สาธารณะที่เหมาะสม เช่น ตลาด วัด ชุมชน หน้าห้างสรรพสินค้า และอาคารสำนักงาน เคหะชุมชนต่าง ๆ อีกทั้งได้ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และอาคารต่าง ๆ ในการตั้งวางถังรองรับหน้ากากอนามัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน

ข่าวเด่น

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

LH Bank สนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามให้การสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

ข่าวที่น่าสนใจ