BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

06 กรกฎาคม 2564 : 16:05 น.

กทม.เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางลำพูครั้งใหญ่เร่งทำความเข้าใจชาวบ้านสองฝั่งคลองร่วมมือจัดระเบียบเพื่อเนรมิตรให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนริมคลอง

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงเรือตรวจดูความเรียบร้อยคลองบางลำพู เพื่อเตรียมพัฒนาปรับปรุงให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวกลางกรุงเทพฯ โดยมี ผู้บริหารสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง ผู้บริหารเขตพระนคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมดูความพร้อม

นางศิลปสวย กล่าวว่า กทม.มีแผนปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางลำพูเพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยว ระยะทางประมาณ 1,500 ม. จากการสำรวจ พบว่าในเส้นทางต้องทำการพัฒนาปรับปรุงหลายส่วน อาทิ ผนังเขื่อนและรั้วบางจุดชำรุด มีการตั้งวางสิ่งของริมคลองและมีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่สาธารณะ การจัดระเบียบสายสื่อสารและต้นไม้ริมคลอง รวมทั้งการบำบัดน้ำเสียภายในคลอง จึงมอบหมายสำนักการโยธาสำรวจและออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองและก่อสร้างทางเดินริมคลองเพิ่มเติม

ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำ ปรับปรุงเขื่อน ผนังเขื่อน ราวกันตก และระบบบำบัดน้ำเสีย สำนักการจราจรและขนส่ง ศึกษาแนวทางการเดินเรือไฟฟ้าในคลอง สำนักงานเขตพระนครและเขตดุสิต ประสานทำความเข้าใจกับประชาชนขอความร่วมมือจัดระเบียบต้นไม้ริมคลอง งดตั้งวางสิ่งและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำริมคลอง โดยให้หน่วยงานดังกล่าวร่วมหารือกันในการวางแผนการทำงาน พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับกรมศิลปากรในการพัฒนาปรับปรุงคลอง และเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ปลัดกทม.กล่าวว่า หากการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางลำพูแล้วเสร็จ จะเป็นเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีความสวยงาม สามารถส่งเสริมรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนริมคลอง โดยสามารถเดินทางเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยว อาทิ พิพิธภัณฑ์บางลำพู และสวนสันติชัยปราการ เป็นต้น

ข่าวเด่น

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

LH Bank สนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามให้การสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

ข่าวที่น่าสนใจ