BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

22 กรกฎาคม 2564 : 15:01 น.

กทม.จัดทีม CCRT ป้องกันและแก้ไขเชิงรุกในชุมชน Modular ICU พร้อมรับผู้ป่วยแดง ส่วนศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อคืบเปิดบริการแล้ว

เมื่อวันที่ 22 ก.ค.พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง บูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ประชาชน จิตอาสา จัดทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก Comprehensive Covid-19 Response Team (CCRT) ลงพื้นที่ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15- 31 ก.ค.64 โดยทีมCCRT จะทำหน้าที่ ดังนี้ สำรวจชุมชนเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยโควิด ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ ให้บริการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยการจ่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และให้คำแนะนำในการแยกกักที่บ้าน (HI : Home Isolation) และมอบชุด HI แก่ผู้ป่วยที่สามารถกักตัวที่บ้านได้ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ ทีมจะนำผู้ป่วยนำส่งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) จะดำเนินการกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่บ้าน และมอบชุด HQ : Home Quarantine หรือส่งเข้า LQ : Local Quarantine ให้บริการฉีดวัคซีนกับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ สื่อสารทำความเข้าใจ ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคโควิด-19 การปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคโควิด

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 15 – 20 ก.ค.64 ลงพื้นที่ชุมชน จำนวน 639 แห่ง มีประชาชนเข้ารับบริการแล้ว 24,382 คน ให้บริการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 17,523 ราย (ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว และหญิงตั้งครรภ์) ให้บริการตรวจ Antigen Test Kit แก่ประชาชนแล้ว จำนวน 1,874 ราย ผลพบเชื้อ จำนวน 176 ราย ซึ่งได้นำส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา จำนวน 10 ราย นำส่งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ จำนวน 3 ราย และให้การดูแลแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation จำนวน 163 ราย พร้อมมอบชุดกักตัวให้แก่ผู้ที่แยกกักตัวที่บ้านและมอบยาฟ้าทะลายโจร ยาลดไข้ ยาแก้ไอ และยาละลายเสมหะให้ประชาชนได้ใช้ในการดูแลตนเองแล้วทุกราย สำหรับในวันที่ 21 ก.ค. จะลงพื้นที่ชุมชนอีก 103 แห่ง

นอกจากนี้สำนักอนามัยจะเพิ่มจำนวนทีม CCRT โดยศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่งจะจัดทีมเพิ่ม แห่งละ 2 ทีม และทีมเพิ่มเติมจากภาคีเครือข่าย อาทิ กรมควบคุมโรค และสภากาชาดไทย เพื่อเร่งลงพื้นที่ชุมชนให้ครบ ภายในเดือนก.ค.นี้ สำหรับภาพรวมผลตอบรับมีผู้สูงอายุในชุมชนที่ไม่สามารถเดินทางมารับวัคซีน ณ จุดฉีดภายนอก ได้รับวัคซีนจำนวนมากขึ้น รวมทั้งมีประชาชนเข้าสู่ระบบการแยกกักตัวที่บ้านหรือ Home Isolation มากขึ้น ทั้งนี้หากประชาชนได้รับผลยืนยันว่าติดเชื้อสามารถโทรแจ้งที่สายด่วนสปสช.1330 เพื่อเข้าสู่ระบบการดูแล ซึ่ง สปสช.จะบริหารจัดการให้สถานพยาบาลแต่ละแห่งเข้าดูแลผู้ป่วยแต่ละรายต่อไป

ด้านนพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผอ.สำนักการแพทย์ กทม. กล่าวว่า  สำหรับแนวทางการรับผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาในขณะนี้นั้น หากพบว่าผู้ป่วยมีผลการตรวจด้วยวิธี RT-PCR หรือการใช้ Antigen Test Kit (ATK) ในสถานพยาบาลเป็นบวก เบื้องต้นจะแนะนำให้ประชาชนใช้วิธีการแยกกักตัวที่บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่จัดส่งยาและอุปกรณ์ในการกักตัวที่บ้าน พร้อมตรวจติดตามอาการทุกวัน สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ ให้ประสานสายด่วน 1669 , 1668 หรือ 1330 เพื่อนำเข้าสู่ระบบการรักษา หรือเข้าสู่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ จากนั้น 3- 4 วัน จะนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาตามระดับอาการของผู้ป่วย ณ ขณะนั้น

ทั้งนี้ สำนักการแพทย์ได้เร่งเพิ่มศักยภาพศูนย์เอราวัณเพื่อรับส่งผู้ป่วยโควิด โดยร่วมกับสำนักงานเขต และหน่วยทหาร ปัจจุบันสามารถรับผู้ป่วยเข้ารับการดูแลได้มากกว่า 400 ราย ต่อวัน รวมทั้งได้เร่งขยายศักยภาพการรับผู้ป่วยที่มีอาการ หรือผู้ป่วยเคสเหลืองและแดง ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่ง รวมทั้งในส่วนของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนซึ่งจะสามารถรับผู้ป่วยเคสเหลืองได้เพิ่มขึ้น และโรงพยาบาลสนามโรงพยาลราชพิพัฒน์ซึ่งได้เร่งก่อสร้างModular ICU เพื่อรับผู้ป่วยสีแดง ขณะนี้เปิดรับผู้ป่วยได้แล้วจำนวน 20 เตียง และคาดว่าจะสามารถเปิดรับผู้ป่วยได้ครบ 40 เตียงตามเป้าหมายภายในเดือนก.ค.นี้

ขณะที่อปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ หรือ Community Isolation เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยตกค้าง รวมทั้งป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต โดยมีเป้าหมาย 1 เขต 1 ศูนย์พักคอย ขณะนี้จัดตั้งศูนย์พักคอยฯ แล้ว จำนวน 50 แห่ง อยู่ในพื้นที่เขต 47 เขต เปิดบริการแล้ว จำนวน 21 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ 5,781 เตียง

นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับเด็กเพื่อส่งต่อ บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียกกาย เขตดุสิต โดยปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3 จัดทำเป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยเด็ก สามารถรองรับผู้ป่วยเด็กได้ 52 เตียง แบ่งเป็นชาย 26 เตียง และหญิง 26 เตียง โดยที่ศูนย์พักคอยสำหรับเด็กแห่งนี้ จะมีกิจกรรมและของเล่นตามช่วงวัย เพื่อให้เด็กได้มีกิจกรรมผ่อนคลายในช่วงที่ต้องอยู่ห่างจากพ่อแม่ โดยมีทีมแพทย์จากวชิรพยาบาล เป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วยเด็ก รวมทั้งมีอาสาสมัคร พี่เลี้ยงเด็ก ครูอาสาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง และหากมีอาการที่จะต้องเข้ารักษาพยาบาล ก็สามารถส่งเข้าโรงพยาบาลได้ทันที

ข่าวเด่น

ชาวบ้านน้ำขุมแห่ร่วมงานตักบาตรเทโวแน่น

สุโขทัย-นายอำเภอศรีนครเป็นประธานเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะงานประเพณีเก่าแก่จัดติดต่อมา 62 ปี แสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวตำบลน้ำขุม

สสส.ติวเข้มครูหลักสูตรดูแลเด็กรับเปิดเทอมช่วงโควิด

สสส.จัดอบรมครูหลักสูตรดูแลเด็กช่วงโควิด-19 ติดอาวุธให้ครูมีความเข้าใจพร้อมรับมือป้องกันเด็กถูกตีตราแบบไม่ตั้งใจ แพทย์หวั่นเด็กไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ถูกบูลลี่ 

ข่าวที่น่าสนใจ