BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

03 ตุลาคม 2561 : 16:43 น.

คืบหน้า30%-ย้ายต้นมะขามลงดินครบ

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ท้องสนามหลวง เขตพระนคร เพื่อตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงสนามหลวง เผยว่า กทม.ว่าจ้างบริษัท พี.วาย.เอส.คอนสตั๊คชั่น จำกัด วงเงิน 150.11 ล้านบาท ปรับปรุงภูมิทัศน์ท้องสนามหลวงให้มีสภาพสวยงาม ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีสำคัญ โดยภาพรวมงานคืบหน้าร้อยละ 30

ทั้งนี้ งานก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว ได้แก่ งานรื้อถอนกระเบื้องทางเท้าระบบจ่ายน้ำและท่อระบายน้ำเดิมที่ชำรุด งานปรับระดับและบดอัดทราย พื้นที่ 45,900 ตร.ม. งานระบบท่อระบายน้ำทั้งหมด 1,500 ยูนิต งานติดตั้งบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้า 25 บ่อ และงานติดตั้งบ่อพักและท่อร้อยสายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 10 บ่อ ขณะเดียวกัน สำนักสิ่งแวดล้อม นำต้นมะขามรวม 790 ต้น ลงดินทั้งหมดแล้ว

สำหรับงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ งานปรับปรุงพื้นผิวทางเท้าโดยรอบสนามหลวง พื้นที่ 10,000 ตร.ม. แล้วเสร็จร้อยละ 20 งานปลูกหญ้า พื้นที่ 45,900 ตร.ม. ร้อยละ 80 งานระบบบ่อวาล์ว รดน้ำต้นไม้และหญ้า พร้อมอุปกรณ์ 19 บ่อ ร้อยละ 80 งานปูซิลิคอนโพลียูลิเทน ร้อยละ 28 ระบบระบายน้ำลักษณะรางยู และวางท่อร้อยสายอินเตอร์เน็ต ซึ่ง กทม.อยู่ระหว่างหารือกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน )

อย่างไรก็ตาม สัญญาก่อสร้างจะสิ้นสุดเดือน ม.ค. 2562 แต่ กทม.จะกำชับให้ผู้รับเหมาเร่งรัดก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน พ.ย. 2561 ส่วนการบริหารจัดการพื้นที่หลังปรับปรุงแล้วเสร็จ กทม.จำเป็นต้องหารือร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องอีกครั้ง

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

สสส.ร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดีให้คนไทย

สสส.จับมือ สธ.-สช.-สปสช.-องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างชุมชนสุขภาพดีลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

'จุติ'ชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีโลก WUF 11

รมว.พัฒนาสังคมฯร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัยของคนไทยด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประชุมที่อยู่อาศัยโลกที่โปแลนด์

ข่าวที่น่าสนใจ