BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

05 กันยายน 2564 : 11:30 น.

นิด้าโพลเผยผลสำรวจครั้งที่ 5 ถามคนกรุงอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯกทม."ชัชชาติ สิทธิพันธุ์"นำมาเป็นอันดับ 1 ตามด้วย"จักรทิพย์ ชัยจินดา"แต่ไม่ตัดสินใจเลือกใครมาเป็นอันดับสอง

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่องอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 5 ผลการสำรวจผู้ตอบแบบสอบถามเลือกนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นผู้ว่าฯ กทม. สูงมาอันดับ 1 ได้ร้อยละ 27.71

อันดับ 2 ร้อยละ 24.60 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ

อันดับ 3 ร้อยละ 15.49 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

อันดับ 4 ร้อยละ 9.57 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

อันดับ 5 ร้อยละ 5.24 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล

อันดับ 6 ร้อยละ 4.10 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล

อันดับ 7 ร้อยละ 3.27 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

อันดับ 8 ร้อยละ 2.20 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์

อันดับ9 ร้อยละ 1.67 ระบุว่าเป็น นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อันดับ 10 ร้อยละ 1.37 ระบุว่า ไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO)

อันดับ 11 ร้อยละ 1.14 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

อันดับ 12 ร้อยละ 1.06 ระบุว่า เป็นผู้สมัครจากพรรคกล้าและผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐในสัดส่วนที่เท่ากัน

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

สสส.ร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดีให้คนไทย

สสส.จับมือ สธ.-สช.-สปสช.-องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างชุมชนสุขภาพดีลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

ข่าวที่น่าสนใจ