BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

31 ตุลาคม 2564 : 10:42 น.

กทม.ชวนผู้ประกอบการเข้ารับการประเมินมาตรฐาน SHA เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการรองรับมาตรการเปิดเมือง เผยมีสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA แล้ว 3,368 แห่ง

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีแผนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กทม.และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการในพื้นที่กทม. เข้ารับการประเมินมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์ ให้แก่ผู้ประกอบการ

สำหรับ สถานประกอบการในพื้นที่กทม.ที่ได้รับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 29 ต.ค. 2564 มีสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA จำนวนทั้งสิ้น 3,368 แห่ง แบ่งเป็น 10 ประเภท ดังนี้ ภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 1,350 แห่ง โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ จำนวน 657 แห่ง นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 51 แห่ง ยานพาหนะ จำนวน 315 แห่ง บริษัทนำเที่ยว จำนวน 427 แห่ง สุขภาพและความงาม จำนวน 174 แห่ง ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า จำนวน 82 แห่ง กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 8 แห่ง การจัดกิจกรรมประชุม/โรงละคร จำนวน 63 แห่ง ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ จำนวน 180 แห่ง

ขณะที่ มีสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus จำนวน 194 แห่ง ดังนี้ ภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 6 แห่ง โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ จำนวน 150 แห่ง นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง ยานพาหนะ จำนวน 4 แห่ง บริษัทนำเที่ยว จำนวน 13 แห่ง สุขภาพและความงาม จำนวน 7 แห่ง ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า จำนวน 5 แห่ง กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง การจัดกิจกรรมประชุม/โรงละคร จำนวน 1 แห่ง ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ จำนวน 6 แห่ง

สำหรับผู้ ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับการประเมินได้ทางเว็บไซต์ https://www.thailandsha.com/index  

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

สสส.ร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดีให้คนไทย

สสส.จับมือ สธ.-สช.-สปสช.-องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างชุมชนสุขภาพดีลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

'จุติ'ชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีโลก WUF 11

รมว.พัฒนาสังคมฯร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัยของคนไทยด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประชุมที่อยู่อาศัยโลกที่โปแลนด์

ข่าวที่น่าสนใจ