BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

01 พฤศจิกายน 2564 : 19:53 น.

กทม.ตั้งทีมเฉพาะกิจ 88 ชุดมีตำรวจทหารเข้าร่วมลงพื้นที่ออกตรวจแนะนำสถานประกอบการทั่วกรุงปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการช่วงเปิดประเทศ

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการประชุมรับฟังแนวทางการตรวจสอบกำกับติดตามการเปิดสถานที่ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ผ่านการประชุมระบบทางไกล โดยมี หน่วยงานในสังกัดกทม. และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดให้มีการจัดตั้งชุดบูรณาการจำนวน 88 ชุด โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และ กอ.รมน. ออกตรวจแนะนำสถานประกอบการทั่วกทม. ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA/SHA+) เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการตามมาตรการเปิดประเทศตั้งแต่วันนี้ (1 พ.ย. 64) เป็นต้นไป

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า หากพบว่าสถานประกอบการใดยังไม่ได้ขออนุญาตตามมาตรการ SHA/SHA+ แนะนำให้ดำเนินขออนุญาตให้ถูกต้องโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.tourismthailand.org/thailandsha ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้พิจารณาออกตราอนุญาตให้สถานประกอบการ เบื้องต้นขณะนี้มีสถานประกอบการในพื้นที่ลงทะเบียนแล้วประมาณ 1,600 แห่ง

นอกจากนั้น จะมีการกวดขันผู้ประกอบการ ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์ SHA/SHA+ ที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้จำหน่ายเกินเวลาที่กำหนด หากตรวจพบการฝ่าฝืนในเบื้องต้นจะทำการตักเตือนก่อน หากพบว่ากระทำผิดซ้ำโดยเจตนาจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับร้านอาหารที่ยังไม่ได้เข้าเกณฑ์ SHA ขณะนี้สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบนำกลับได้ แต่ยังไม่สามารถให้นั่งดื่มในร้านได้  และย้ำให้ชุดบูรณาการเน้นย้ำกับผู้ประกอบการให้ความสำคัญต่อมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้น อาทิ การจัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ให้บริการ การเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และมาตรการ Covid Free Setting สำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรี เป็นต้น

ข่าวเด่น

กปน. จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.)

กปน. และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม MOU ประสานความร่วมมือด้านการวิจัยวิชาการทางวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.)

รองเลขาธิการ กศน.ปิดการประชุม ผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน. สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

จังหวัดน่าน ตามแนวทางการดำเนินงาน กศน.เพื่อประชาชน “กศน.ก้าวใหม่ : ก้าวแห่งคุณภาพ”

2 ธ.ค. 65 เวลา 10.00 น. ปภ.รายงานเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 เกิดวาตภัยในพื้นที่

5 จังหวัด 6 อำเภอ 14 ตำบล 34 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 357 หลัง ซึ่ง ปภ. ได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น

ข่าวที่น่าสนใจ