BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

01 พฤศจิกายน 2564 : 19:53 น.

กทม.ตั้งทีมเฉพาะกิจ 88 ชุดมีตำรวจทหารเข้าร่วมลงพื้นที่ออกตรวจแนะนำสถานประกอบการทั่วกรุงปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการช่วงเปิดประเทศ

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการประชุมรับฟังแนวทางการตรวจสอบกำกับติดตามการเปิดสถานที่ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ผ่านการประชุมระบบทางไกล โดยมี หน่วยงานในสังกัดกทม. และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดให้มีการจัดตั้งชุดบูรณาการจำนวน 88 ชุด โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และ กอ.รมน. ออกตรวจแนะนำสถานประกอบการทั่วกทม. ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA/SHA+) เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการตามมาตรการเปิดประเทศตั้งแต่วันนี้ (1 พ.ย. 64) เป็นต้นไป

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า หากพบว่าสถานประกอบการใดยังไม่ได้ขออนุญาตตามมาตรการ SHA/SHA+ แนะนำให้ดำเนินขออนุญาตให้ถูกต้องโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.tourismthailand.org/thailandsha ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้พิจารณาออกตราอนุญาตให้สถานประกอบการ เบื้องต้นขณะนี้มีสถานประกอบการในพื้นที่ลงทะเบียนแล้วประมาณ 1,600 แห่ง

นอกจากนั้น จะมีการกวดขันผู้ประกอบการ ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์ SHA/SHA+ ที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้จำหน่ายเกินเวลาที่กำหนด หากตรวจพบการฝ่าฝืนในเบื้องต้นจะทำการตักเตือนก่อน หากพบว่ากระทำผิดซ้ำโดยเจตนาจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับร้านอาหารที่ยังไม่ได้เข้าเกณฑ์ SHA ขณะนี้สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบนำกลับได้ แต่ยังไม่สามารถให้นั่งดื่มในร้านได้  และย้ำให้ชุดบูรณาการเน้นย้ำกับผู้ประกอบการให้ความสำคัญต่อมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้น อาทิ การจัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ให้บริการ การเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และมาตรการ Covid Free Setting สำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรี เป็นต้น

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

สสส.ร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดีให้คนไทย

สสส.จับมือ สธ.-สช.-สปสช.-องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างชุมชนสุขภาพดีลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

'จุติ'ชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีโลก WUF 11

รมว.พัฒนาสังคมฯร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัยของคนไทยด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประชุมที่อยู่อาศัยโลกที่โปแลนด์

ข่าวที่น่าสนใจ