BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

05 ธันวาคม 2564 : 19:13 น.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.แจ้งพบผู้ป่วยโควิดเพิ่มทั้ง 50 เขตในกรุงเทพฯ รวมทั้งหมด 781 ราย เขตดอนเมืองเจอมากสุด 51 ราย เขตสัมพันธวงศ์และเขตวัฒนาน้อยที่สุดเขตละ 1 ราย

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.ได้รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายเขตวันนี้ทั้ง 50 เขต มีทั้งหมด 781 ราย โดยพบผู้ป่วยในทุกเขต ขณะที่เขตวัฒนา และสัมพันธวงศ์ พบผู้ป่วยน้อยที่สุดเขตละ 1 ราย เท่านั้น

สำหรั 10 อันดับเขตที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ประกอบด้วย

1. ดอนเมือง 51 ราย

2. ยานนาวา 35 ราย

3. สาทร 34 ราย

4. หลักสี่ 33 ราย

5. บางคอแหลม 32 ราย

6. ประเวศ 23 ราย

7. คลองเตย 20 ราย

8. บางเขน 20 ราย

9. หนองแขม 18 ราย

10. ราชเทวี 17 ราย

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

สสส.ร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดีให้คนไทย

สสส.จับมือ สธ.-สช.-สปสช.-องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างชุมชนสุขภาพดีลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

'จุติ'ชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีโลก WUF 11

รมว.พัฒนาสังคมฯร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัยของคนไทยด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประชุมที่อยู่อาศัยโลกที่โปแลนด์

ข่าวที่น่าสนใจ