BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

29 พฤศจิกายน 2564 : 20:31 น.

ผู้ว่าฯกทม.กำชับกำชับสถานประกอบการปฎิบัติตามมาตรการคุมเข้มของสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ก่อนเปิดให้นั่งดื่มสุราถึง 5 ทุ่มเริ่ม 1 ธ.ค.

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลประกาศให้กทม.เป็นพื้นที่นําร่องท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) โดยต้องดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง กทม.จึงได้จัดตั้งชุดบูรณาการเพื่อตรวจสอบ กำกับ และติดตามการเปิดสถานที่ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และกอ.รมน. ติดตามตรวจสอบการเปิดให้บริการร้านอาหาร และสถานประกอบการต่างๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคและผู้ใช้บริการ รวมทั้งให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA/SHA+) ตามมาตรการเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.เป็นต้นมา

ทั้งนี้ ผลการตรวจการควบคุมโควิด-19 ของชุดปฏิบัติการร่วม ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 - 28 พ.ย. 64 จากจำนวนสถานที่ทั้งหมด 15,840 แห่ง จำนวนที่ตรวจ 9,840 ครั้ง ได้ดำเนินการตักเตือน 638 ราย ดำเนินคดี 6 ราย และสั่งปิด 1 ราย ในส่วนของผลการตรวจร้านอาหาร พบว่า มี SHA 2,436 แห่ง ไม่มี SHA 5,398 แห่ง มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1,777 แห่ง ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 6,057 แห่ง มี Thai Stop Covid Plus (TSC Plus) 450 แห่ง ไม่มี TSC Plus 672 แห่ง โดยได้ดำเนินการตักเตือนกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 71 แห่ง พบการจำหน่ายเกินเวลาที่กำหนด 13 แห่ง และมีการดื่มสุรา 172 แห่ง (ไม่มี SHA)

ผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. ได้มีมติผ่อนคลายมาตรการ โดยร้านอาหารสามารถให้บริการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค 64 ตามประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 47) ซึ่งกทม. ได้ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทั้งตำรวจ และทหาร ส่งเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบให้คำแนะนำร้านต่าง ๆ และคุมเข้ม ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดกิจการ แต่จะปรับปรุงเปิดให้บริการจำหน่ายเฉพาะอาหาร เพื่อให้สามารถเปิดกิจการได้ ทั้งนี้ ทางสำนักงานเขตและชุดบูรณาการจะลงพื้นที่ออกตรวจให้คำแนะนำ ตักเตือนให้ปฏิบัติตามมาตรการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คือ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ Covid Free Setting อย่างเข้มงวด

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

สสส.ร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดีให้คนไทย

สสส.จับมือ สธ.-สช.-สปสช.-องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างชุมชนสุขภาพดีลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

'จุติ'ชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีโลก WUF 11

รมว.พัฒนาสังคมฯร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัยของคนไทยด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประชุมที่อยู่อาศัยโลกที่โปแลนด์

ข่าวที่น่าสนใจ