BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

29 พฤศจิกายน 2564 : 16:43 น.

ผู้ว่าฯกทม.ลงนามผ่อนปรนร้านอาหารขายแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 5 ทุ่มเริ่ม 1 ธ.ค.ส่วน"ผับ-บาร์-อาบอบนวด"ให้ปิดต่อถึงสิ้นปี

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.ได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 47 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

จากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 64 มีมติผ่อนคลายมาตรการ ดังนี้

1.ร้านอาหารสามารถให้บริการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 23.00 น.ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64

2.สถานที่ตามประกาศก่อนหน้านี้ ยังคงปิดตามเดิม จนถึง 31 ธ.ค. 2564

3.สำหรับกิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันที่ได้รับการผ่อนปรนตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย สามารถผ่อนปรนได้แต่ต้องขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จะทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้

ข่าวเด่น

สสส.ดึงเยาวชนชวนเพื่อนลด ละ เลิกอบายมุข

สสส. – ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “Young สุข Young ไม่เสี่ยง” ดึง เยาวชนเป็นพลังสื่อสาร ชวนเพื่อนลด ละ เลิกอบายมุขทุกชนิด ลดปัจจัยเสี่ยงในโรงเรียน ตั้งเป้านำร่อง 21 โรงเรียนเครือข่ายภาคอีสาน เตรียมขยายผลสู่โรงเรียน ครอบครัว ชุมชนทั่วประเทศ

ดูความสำเร็จโครงการ'โคก หนอง นา'

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล

มอบรายได้ในการสร้างเหรียญหลวงพ่อพัฒน์

ปทุมธานี-นำรายได้การสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์พร้อมวัตถุมงคลมูลค่า 800,000 บาท ร่วมสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดบางหลวงหัวป่า (ร้าง) และปรับปรุงห้องผู้ป่วย รพ.ปทุมธานี รพ.ธัญบุรี 

ข่าวที่น่าสนใจ