BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

11 กุมภาพันธ์ 2565 : 17:05 น.

การเคหะแห่งชาติเร่งหาแนวทางขับเคลื่อนงาน และเดินหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงอย่างต่อเนื่อง

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 แปลง A (อาคาร A1) เป็นอาคารพักอาศัยสูง 32 ชั้น ขนาด 33 ตารางเมตร จำนวน 635 หน่วย ตั้งอยู่บริเวณถนนเชื่อมต่อถนนดินแดงกับถนนจตุรทิศ และทิศใต้ติดบึงมักกะสัน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอาคารแฟลต 18-20 โดยสัญญาก่อสร้างเริ่มวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ถึง 11 มีนาคม 2566 รวมระยะเวลา 660 วัน ต่อมาได้ปรับแผนงานครั้งที่ 1 ขยายระยะเวลา 90 วันรวมระยะเวลา 750 วัน เนื่องจากมีการเพิ่มงานและขยายระยะเวลาก่อสร้างจากปัญหาเหตุสุดวิสัยที่ส่งผลให้ล่าช้าสะสม จากการที่กรุงเทพมหานครมีคำสั่งตามประกาศฉบับที่ 34 เรื่องปิดสถานที่ก่อสร้างเป็นการชั่วคราวและงานรื้อถอนอาคารเดิม (ส่วนที่เหลือ)

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติร่วมหารือกับบริษัทกิจการร่วมค้า เอ จี ซี 10 คอนสตรัคชั่น และตัวแทนผู้อยู่อาศัย ให้ดำเนินการงานก่อสร้าง เวลา 07.30–17.00 น. และให้หยุดทำงานในวันนักขัตฤกษ์และวันอาทิตย์ แต่หากเป็นงานต่อเนื่องให้แจ้ง ตัวแทนผู้อยู่อาศัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน พร้อมประชาสัมพันธ์เรื่องการจอดรถแท็กซี่ที่ติดกับรั้วกำแพงสถานที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายและประสานงานกับเจ้าของรถที่จอดกีดขวางทางเข้าซอยด้านข้างบริเวณการก่อสร้าง เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร

ความคืบหน้างานก่อสร้างปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงานเสาเข็มเจาะทั้งหมด 254 ต้น ดำเนินการไปแล้ว 125 ต้น โดยเร่งรัดให้มีการดำเนินงานก่อสร้างและการเพิ่มเครื่องจักร อุปกรณ์ของงานเจาะเสาเข็ม และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในกุมภาพันธ์ 2565 เมื่อดำเนินการส่วนนี้เสร็จแล้ว จะเริ่มดำเนินการในส่วนของงาน Sheet Pile ซึ่งเป็นระบบโครงสร้างที่สามารถป้องกันดินระหว่างการก่อสร้าง ป้องกันดินพัง ป้องกันแรงดันน้ำ แรงดันดิน แรงดันอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในส่วนของชั้นใต้ดินเช่น งานฐานราก งานถังน้ำชั้นใต้ดิน และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ที่อยู่ชั้นใต้ดิน ในส่วนของปัญหาฝุ่นละอองในอากาศจากการดำเนินการก่อสร้าง ได้ดำเนินการติดตั้งหัวฉีด สำหรับฉีดน้ำเป็นละออง ติดกับรั้วด้านชุมชน เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง

ด้าน โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2 แปลง D (อาคาร D1) ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัยสูง 35 ชั้น จำนวน 612 หน่วย เริ่มนับสัญญาก่อสร้าง วันที่ 30 กันยายน 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ขณะนี้ความคืบหน้าโครงการอยู่ระหว่างดำเนินงานเสาเข็มเจาะ ทั้งหมดจำนวน 122 ต้น ดำเนินการไปแล้ว 114 ต้น คาดว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และจะเริ่มดำเนินการในส่วนของงาน Sheet Pile ต่อไป

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า รั้วที่ล้อมรอบการก่อสร้างโครงการฯ บริเวณติดกับอาคารแฟลต 23 โครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 โดนพายุฝนกระหน่ำจนทำให้รั้วล้มลงมา แต่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อยู่อาศัยและทรัพย์สิน ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้ลงพื้นที่ชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยให้รับทราบถึงปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้อยู่อาศัยอาคารแฟลต 23 และบริเวณใกล้เคียงโดยจะเร่งดำเนินการจัดทำรั้วใหม่ให้มั่นคงแข็งแรง

“การเคหะแห่งชาติเร่งขับเคลื่อนงานทุกโครงการให้เดินหน้าโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งติดตามแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและใกล้ชิดเพราะทุกโครงการของเราล้วนเกี่ยวข้องกับการมีที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นประเด็นที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เน้นย้ำมาโดยตลอด” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าว

ข่าวเด่น

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

LH Bank สนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามให้การสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

ข่าวที่น่าสนใจ