NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

04 สิงหาคม 2562 : 13:28 น.

.

จากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพฯ ช่วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้พี่น้องประชาชนรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งผม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ขอเรียนว่า อย่าได้ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ เพียงแต่ให้ใช้ความระมัดระวัง

หากเจอวัตถุแปลกปลอมต้องสงสัยที่ไม่มีเจ้าของ ไม่เคยเห็นมาก่อน หรือวางผิดที่ผิดทาง อย่าได้ไปจับ เคลื่อนย้าย หรือเปิดออกดูด้วยตัวเอง ซึ่งไม่เฉพาะแค่ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ แต่รวมถึงในชีวิตประจำวันของเราด้วยครับ เพื่อความปลอดภัย รวมถึงร่วมกันสังเกตบุคคลต้องสงสัย มีพิรุธ หากพบสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ ตำรวจ หรือหน่วยงานความมั่นคง โทร. 191 หรือ 1599 เพื่อตรวจสอบทันทีครับ

ในส่วนของกทม. ได้ตั้งศูนย์อำนวยการและติดตามสถานการณ์กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามเหตุการณ์ ประสานงาน และให้การสนับสนุนข้อมูลต่างๆ แก่หน่วยงานความมั่นคง โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดรายงานเหตุการณ์ ความคืบหน้าผลการปฏิบัติของหน่วยงาน เบาะแส รวมถึงการประสานงานด้านต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนแก่ฝ่ายความมั่นคง และเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคน อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้พร้อมในการอำนวยความสะดวกในการดูแลป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ที่สำคัญมีการเชื่อมสัญญาณจากกล้อง CCTV ทุกจุดมาที่ไว้ศูนย์อำนวยการฯ ให้พร้อมเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลาครับ

นอกจากนี้ กทม.ยังได้มีหนังสือสั่งการถึงทุกส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยในการดูแลต่างๆ อย่างเข้มงวด จัดเตรียมรถดับเพลิง รถไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ให้พร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายความมั่นคงตามที่ร้องขอ เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เวชภัณฑ์ โรงพยาบาล รถพยาบาล รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และเตรียมกำลังเจ้าหน้าเทศกิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการให้ความช่วยเหลือประชาชน

ในส่วนของสำนักงานเขต ได้จัดเจ้าหน้าที่สังเกต ตรวจตราดูแลความปลอดภัยของอาคารสำนักงานเขต สถานที่ราชการ สถานที่สำคัญ ป้ายรถเมล์ สถานีรถไฟฟ้า BTS รถ BRT และแหล่งชุมนุมชนทุกแห่ง พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ รวมทั้งประสานงานเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยให้พร้อมปฏิบัติงาน ร่วมสังเกตสิ่งผิดปกติและบุคคลต้องสงสัย

หากพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ตรวจสอบ และให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที ตลอดจนประสานเจ้าของอาคารสถานที่ต่างๆ ห้างร้าน ที่มีประชาชนไปใช้บริการจำนวนมาก ร่วมเฝ้าระวัง และตรวจสอบกล้อง CCTV เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานความมั่นคงด้วย

เวลาอย่างนี้ ขอให้มั่นใจว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจ ทหาร และกทม. พร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชนเต็มที่ ขณะที่พี่น้องประชาชนทุกคนก็มีส่วนในการดูแลเมืองได้เช่นกัน โดยร่วมกันสอดส่องดูแลและแจ้งเบาะแสสิ่งผิดปกติให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยของบ้านเมืองไปด้วยกันครับ

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

IFC เวิลด์แบงก์เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของงเอสพีซีจี'

“เอสพีซีจี” เปิดบ้านต้อนรับ ซีอีโอ IFC เวิลด์แบงก์เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมร่วมมือขยายโอกาสทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจไทย

เตือนผู้สูงวัยใช้โซเชียลระวังตกเป็นเหยื่อ Fake News

เตือนผู้สูงอายุใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร เสี่ยงสูงภัยร้ายโลกออนไลน์ Fake news คนใกล้ตัวควรให้ความรู้ เพื่อความปลอดภัย ชัวร์ก่อนไลก์ ต้องใช่ก่อนแชร์

ชวนเที่ยวงาน'อลังการหัตถกรรมล้านนา 2019'

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงานใหญ่ “อลังการหัตถกรรมล้านนา 2019” มุ่งหวังเพิ่มช่องทางการตลาดเชื่อมโยงการค้าภายในประเทศ และ AEC พร้อมประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา

ข่าวที่น่าสนใจ