NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

20 ตุลาคม 2563 : 17:02 น.

.

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีการระบาดรุนแรง ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีแรงงานต่างด้าวติดเชื้อโควิด-19 บริเวณจังหวัดพื้นที่ติดต่อกับชายแดน และยังพบว่ามีคนต่างด้าวจำนวนมากลักลอบเข้าเมืองผ่านมาทางช่องทางธรรมชาติโดยไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และไม่มีการตรวจตรวจคัดกรองด้านสาธารณสุข ซึ่งเราก็ไม่อาจทราบได้ว่าคนเหล่านี้มีเชื้อติดมาด้วยหรือไม่ ทำให้ความเสี่ยงในการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนโดยไม่ทราบแหล่งที่มาสูงขึ้นครับ

กทม.ได้มอบหมายให้ 50 สำนักงานเขต กวดขันการตรวจสอบสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวว่าเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายหรือไม่ เพื่อป้องกันการปะปนเข้ามาทำงานตามสถานที่ต่างๆ หากตรวจพบว่ามีแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจับกุม พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการมาที่ศูนย์ติดตามสถานการณ์กรุงเทพมหานคร (ศตส.กทม.) ทุกสัปดาห์ เพื่อประเมินสถานการณ์และมอบหมายการดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว

พร้อมกันนี้ กทม. ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาและแจ้งเบาะแส หากพบแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ซึ่งอาจนำไปสู่การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ขอให้แจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขหรือสำนักงานเขตใกล้บ้าน เพื่อกทม.จะได้จัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจคัดกรอง ควบคุม และป้องกันโรค เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

นอกจากนี้ ในการชุมนุมตามสถานที่ต่างๆ ทำให้กทม.กังวลต่อปัญหาการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในวงกว้างและรุนแรงขึ้น ดังนั้นขอให้ประชาชนที่มาร่วมชุมนุมเฝ้าระวังและป้องกันตัวเองตามมาตรการ New Normal คือ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เมื่อต้องสัมผัสจับต้องสิ่งของร่วมกัน และเน้นการรักษาระยะห่าง นอกจากนี้ขอให้เฝ้าสังเกตอาการของตนเองเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน หากมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกไหล หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์ใกล้บ้านเพื่อตรวจคัดกรอง โดยขอให้ผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ตามความเป็นจริงและระบุถึงรายละเอียดการเข้าร่วมชุมนุมด้วย เพื่อเจ้าหน้าที่จะดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างถูกต้องชัดเจนต่อไป หรือสามารถคัดกรองเบื้องต้นด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

ข่าวที่น่าสนใจ