NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

17 มิถุนายน 2563 : 17:52 น.

.

ว่าที่ร้อยตรี จีรวุฒิ โรยสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ตรวจความพร้อมการจัดอาคารสถานที่เรียนโรงเรียนฉิมพลี ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในการนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พ่นหมอกควันกำจัดยุงทุกห้องเรียน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

กปน. จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.)

กปน. และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม MOU ประสานความร่วมมือด้านการวิจัยวิชาการทางวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.)

รองเลขาธิการ กศน.ปิดการประชุม ผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน. สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

จังหวัดน่าน ตามแนวทางการดำเนินงาน กศน.เพื่อประชาชน “กศน.ก้าวใหม่ : ก้าวแห่งคุณภาพ”

2 ธ.ค. 65 เวลา 10.00 น. ปภ.รายงานเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 เกิดวาตภัยในพื้นที่

5 จังหวัด 6 อำเภอ 14 ตำบล 34 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 357 หลัง ซึ่ง ปภ. ได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น

ข่าวที่น่าสนใจ