NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

17 มิถุนายน 2563 : 17:56 น.

.

นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม พร้อมด้วยนายปิยวัฒน์ สายแสง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และนายพนม อนุวงศ์ ณ ลำพูน หัวหน้าฝ่ายปกครอง ตรวจสอบความพร้อมของโรงเรียน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนวัดบางโคล่นอก เขตบางคอแหลม

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

ข่าวที่น่าสนใจ