NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

27 สิงหาคม 2563 : 11:10 น.

.

พ.ต.ท.สมเกียรติ  นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 11 ซอยเสรีไทย 46 แยก 8 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. มีผู้ประสบภัยจำนวน 1 ครอบครัว 2 ราย

ทั้งนี้ ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ได้ให้ความช่วยเหลือ โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และได้ให้คำปรึกษาแนะนำขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือจากกรุงเทพมหานคร  โดยแนะนำให้ผู้ประสบภัย ดำเนินการขอหนังสือรับรองการประสบภัย จากฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคันนานาว เพื่อนำเอกสารมาประกอบการขอรับเงินช่วยเหลือด้านการเงินจากกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานสงเคราะห์อื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

ข่าวที่น่าสนใจ