MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

18 พฤษภาคม 2565 : 17:56 น.

ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับขึ้นกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 1 บาท ต่อลิตร ส่งผลเบนซิน 95 ขาย 2 ลิตร 100 บาท ส่วนดีเซลคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

PTT Station และบางจากประกาศ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ขึ้น 1.00 บาทต่อลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล์อี 85 ปรับขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผล 19 พ.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับราคาขายปลีกใหม่จะเป็นดังนี้เบนซิน อยู่ที่ 50.36 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 42.95 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี20 อยู่ที่ 41.84 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 42.68 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 85 อยู่ที่ 35.84 บาทต่อลิตร

ส่วนดีเซล- B7 อยู่ที่ 31.94 บาทต่อลิตร ดีเซล-B10 อยู่ที่ 31.94 บาทต่อลิตร ดีเซล-B20 อยู่ที่ 31.94 บาทต่อลิตร ดีเซลพรีเมี่ยม B7 อยู่ที่ 40.36 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

สสส.ร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดีให้คนไทย

สสส.จับมือ สธ.-สช.-สปสช.-องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างชุมชนสุขภาพดีลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

'จุติ'ชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีโลก WUF 11

รมว.พัฒนาสังคมฯร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัยของคนไทยด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประชุมที่อยู่อาศัยโลกที่โปแลนด์

ข่าวที่น่าสนใจ