MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

19 พฤษภาคม 2565 : 19:23 น.

กระทรวงพาณิชย์การจัดงานงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีเครื่องประดับภาคเหนือ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 17 จังหวัด โชว์เอกลักษณ์ช่างฝีมือในท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม  นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิด งานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือ (Northern Gems and Jewelry Festival 2022) โดยมี น.ส.ปาริชาติ พงค์พันเทา พาณิชย์จังหวัดตาก รายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ บริเวณลาน Royal Park Plaza ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค (Paradise Park)

นางลลิดา เปิดเผยว่า โดยพื้นฐานภาคเหนือมีความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น มีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมอันหลากหลายวิถีชีวิตของคนภาคเหนือมีอิทธิพลและเป็นบ่อเกิดแห่งชิ้น งานศิลปะรูปแบบด่างๆ อันรวมไปถึง การสร้างสรรค์เครื่องประดับด้วยอัญมณี และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของภาคเหนือ ซึ่งถือเป็นความอุตสาหะของช่างฝีมือในท้องถิ่นในถ่ายทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของท้องถิ่นลงบนตัวชิ้นงานอันเป็นการสะท้อนถึง ตัวตนเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ อัญมณีและเครื่องประดับของภาคเหนือมีสีสันสวยงามเครื่องประดับทอง เครื่องประดับเงินล้วนถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยช่างฝีมือผู้ชำนาญ ในท้องถิ่นภาคเหนือผ่านลวดลายที่มีความหลากหลาย งดงาม ที่เป็นเอกลักษณ์ที่ ก่อให้เกิดการจดจำ ทั้งยังบ่งบอกได้ถึงแหล่งที่มานเชื่อมโยง ความเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือ

ด้านน.ส.ปาริชาติ พงค์พันเทา พาณิชย์จังหวัดตาก กล่าวว่า กิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยการแสดงพิธีเปิด ชุดอัญมณีแห่งล้านนา สุดล้ำค่าภูมิปัญญาไทย และจำหน่ายสินค้า อัญมณี และเครื่องประดับภาคเหนือ กว่า 40 คูหาพร้อมชมการแสดงแฟชั่นโชว์ ด้วยเครื่องประดับอัญมณีจากนางแบบมืออาชีพ การแสดงดนตรีของศิลปินทุกวัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเจรจาจับคู่กิจกรรมการค้า ( BUSINERS MATCHING) โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า อัญมณีและเครื่องประดับ เข้าร่วมกิจกรรมและเครื่องประดับ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม การจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัดภาคเหนือ และก่อให้เกิดการหมุนเวียน เศรษฐกิจ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น และเศรษฐกิจในภายในประเทศ หรือต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ภาคเหนือให้มีศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถขยายช่องทางตลาดได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย เป็นหนึ่งในศูนย์กลางเป็นแหล่งผลิตสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับ ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

สสส.ร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดีให้คนไทย

สสส.จับมือ สธ.-สช.-สปสช.-องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างชุมชนสุขภาพดีลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

'จุติ'ชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีโลก WUF 11

รมว.พัฒนาสังคมฯร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัยของคนไทยด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประชุมที่อยู่อาศัยโลกที่โปแลนด์

ข่าวที่น่าสนใจ