MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

10 มกราคม 2562 : 21:45 น.

กระทรวงท่องเที่ยวจับมือภาคเอกชน ทำแพลตฟอร์มกลางกระตุ้นท่องเที่ยว

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ : คณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (D3) เผยว่า ภาครัฐได้ร่วมสนับสนุนภาคเอกชนจัดทำแพลตฟอร์มกลาง การท่องเที่ยวของประเทศไทย (Digital Tourism Platform) เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วน ผ่านการจัดทำแอพพลิเคชั่นในชื่อ “ทักทาย (TAGTHAI)” โดยมีแผนเริ่มเปิดแอพพลิเคชั่นในเดือน เม.ย. 2562 และในเดือน มิ.ย.นี้ จะสามารถให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยโครงการนี้มีพันธมิตรในการร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนรวม 49 องค์กร

สำหรับ การจัดทำแฟลตฟอร์มกลางการท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่มีข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย เชื่อมต่อกับทั้งผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและผู้ประกอบรายย่อย ตลอดจนเชื่อมโยงกับภาคการเงินให้แก่ลูกค้าใช้บริการอย่างสะดวก ถือเป็นแพลตฟอร์มสร้างการท่องเที่ยวทำให้เกิดมาตรฐาน รวมถึงจะมีระบบการประมวลผลและเอไอ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลการท่องเที่ยวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ ภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศไทยช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 มีแนวโน้มการขยายตัวที่ดีและน่าพอใจ เห็นได้จากนักท่องเที่ยวในทุกตลาด มีการขยายตัวเติบโตเท่าตัว ทั้งตลาดจีน อินเดีย และไต้หวัน รวมถึงการขยายเวลามาตรการเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) หรือวีซ่า VOA ที่มีถึงสิ้นเดือน เม.ย.นี้อยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนและสงกรานต์ จะส่งผลต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างมาก

ข่าวเด่น

ข่าวที่น่าสนใจ