MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

24 มกราคม 2562 : 21:52 น.

ค่าครองชีพคนกรุงทะยานรั้งอันดับ 2 อาเซียน อ่วมราคาอาหาร-ค่าเช่าบ้านแพงขึ้น ขณะที่ภูเก็ต พัทยา เชียงใหม่ ติดโผ 10 อันดับแรก

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. นัมเบโอ เว็บไซต์ฐานข้อมูลด้านค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปิดเผยดัชนีค่าครองชีพทั่วโลก ปี 2562 โดยคำนวณจากค่าสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าอาหารในร้านอาหาร ค่าเช่าที่พักอาศัย และกำลังซื้อของประชากรในเมือง พบว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน อยู่ที่ 55.43 จุด

ทั้งนี้ นัมเบโอระบุว่า ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายบุคคล ไม่รวมค่าเช่าบ้านอยู่ที่ราว 21‚000 บาทต่อเดือน ส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คน ไม่รวมค่าเช่าบ้าน อยู่ที่ 75‚800 บาทต่อเดือน

สำหรับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดของคนกรุงเทพฯ ในปีนี้ คือค่าอาหารในร้านอาหาร ซึ่งเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 30.42 จุด จาก 27.99 จุด เมื่อปีที่ผ่านมา คิดเป็นราคาเฉลี่ยที่ 80 บาทต่อมื้อ และค่าเช่าที่พักอาศัย เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 26.35 จุด จาก 26.21 จุด โดยอพาร์ทเม้นท์ 1 ห้องนอน ใจกลางเมือง มีค่าเช่าเฉลี่ยที่ 21‚400 บาทต่อเดือน ขณะที่ค่าสินค้าอุปโภคบริโภคลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 58.32 จุด จาก 62.40 จุด

นัมเบโอระบุอีกว่า ค่าใช้จ่ายทั้งสองส่วนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำลังซื้อของคนกรุงเทพฯ ลดลงมาอยู่ที่ 41.15 จุด จาก 44.94 จุด นอกจากนี้ ภูเก็ต พัทยา และเชียงใหม่ ยังติดอยู่ในเมือง 10 อันดับแรกที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน อยู่ที่ 48.85 จุด 45.30 จุด และ 43.42 จุด โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายบุคคล ไม่รวมค่าเช่าบ้านใน 3 เมืองดังกล่าวอยู่ที่ 18‚000 บาทต่อเดือน 17‚000 บาทต่อเดือน และ 16‚000 บาทต่อเดือน ตามลำดับ

ข่าวเด่น

เตือนผู้สูงวัยใช้โซเชียลระวังตกเป็นเหยื่อ Fake News

เตือนผู้สูงอายุใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร เสี่ยงสูงภัยร้ายโลกออนไลน์ Fake news คนใกล้ตัวควรให้ความรู้ เพื่อความปลอดภัย ชัวร์ก่อนไลก์ ต้องใช่ก่อนแชร์

ชวนเที่ยวงาน'อลังการหัตถกรรมล้านนา 2019'

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงานใหญ่ “อลังการหัตถกรรมล้านนา 2019” มุ่งหวังเพิ่มช่องทางการตลาดเชื่อมโยงการค้าภายในประเทศ และ AEC พร้อมประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา

ข่าวที่น่าสนใจ