MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

22 พฤษภาคม 2562 : 15:29 น.

SPCG โชว์ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2562 กำไรสุทธิ 782.95 ล้านบาท มั่นใจปีนี้กวาด 7,000 ล้านบาทได้ตามเป้า ลั่นรุกหนักธุรกิจโซลาร์รูฟตั้งเป้ากวาดรายได้ 2,000 ล้านบาท จาก 3 กลุ่มหลัก บ้านพัก-สำนักงาน-โรงงานอุตสาหกรรม เผยธุรกิจโซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่นยังเดินไปตามแผ

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ “SPCG” แถลงผลประกอบการของ SPCG ไตรมาสที่1 ปี 2562 ในงาน “บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน Opportunity Day” ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง

ดร.วันดี เปิดเผยว่า งบการเงินของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีรายได้รวมจากการขาย จำนวน 1,341.60 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจโซลาร์ฟาร์มร้อยละ 83, ธุรกิจโซลาร์รูฟร้อยละ 12 และอื่นๆอีกร้อยละ 5รายได้ลดลง ร้อยละ 12 จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุจากธุรกิจโซลาร์รูฟที่ลูกค้าชะลอการลงทุน และเกิดการแข่งขันด้านราคาที่มากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 782.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ จากปริมาณหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากงวดเดียวกันของปีก่อน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.60 เท่า ซึ่งลดลงร้อยละ6จากปีก่อน

ทั้งนี้ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เติบโตกว่า 7,000 ล้านบาท โดยการเติบโตของ SPCG มาจาก 2 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์ฟาร์ม จำนวน 36 โครงการ รวมกำลังการผลิตกว่า 260 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนรายได้ ร้อยละ 70 ของรายได้รวม โดยปัจจัยหลักที่ทำให้รายได้เติบโต ขึ้นอยู่กับจำนวนกระแสไฟฟ้าที่ผลิตและจำหน่ายได้ และการรับรู้รายได้จากการลงทุนโซลาร์ฟาร์มขนาด 30เมกะวัตต์ที่ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับ ธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือโซลาร์รูฟ คิดเป็นสัดส่วนรายได้ ร้อยละ 25 ของรายได้รวมนั้น ในปีนี้บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด (บริษัทในเครือของ SPCG) ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้มากกว่า 2,000 ล้านบาทโดยยังคงมุ่งเน้นการเติบโตใน 3 กลุ่มหลักคือ กลุ่มบ้านพักอาศัย (Residential), กลุ่มสำนักงาน อาคาร ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่ (Commercial) และ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial)

“ในปีนี้กลุ่มลูกค้าที่คาดว่าจะเติบโตเป็นอย่างมาก คือกลุ่มลูกค้าที่อยู่อาศัย (Residential) เนื่องจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP) ปี 2018 ในส่วนของโซลาร์ภาคประชาชนจำนวน 100 เมกะวัตต์ นอกจากจะมีส่วนช่วยในการประหยัดค่าไฟฟ้าในเวลากลางวันได้แล้ว ครัวเรือนที่สามารถผลิตหน่วยไฟฟ้าได้เกินกว่าการใช้งาน ยังสามารถจำหน่ายให้ภาครัฐได้ด้วย และหากประมาณการการติดตั้งให้แต่ละครัวเรือน ครัวเรือนละ 5 kWp สามารถครอบคลุมประชาชนได้ถึงปีละกว่า 20,000 ครัวเรือนซึ่งเชื่อว่าจะกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและมีความต้องการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโฟลาร์รูฟมากขึ้นในปีนี้” ดร.วันดีกล่าว

ข่าวเด่น

‘ยูเนสโก’ยกย่องไทยเป็นผู้นำความเสมอภาคทางการศึกษาของเอเชีย

กสศ.- ยูเนสโก ลงนาม MOU ร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาชี้แนวโน้มเด็กนอกระบบทั่วโลกกลับมาเพิ่มสูงขึ้น ทั่วโลกชู ABE หรือการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานการทำงาน แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำการศึกษา

ประธานกสม.เร่งประธานศาลฎีกาแต่งตั้งกสม.ชั่วคราว

ประธานกสม. เผยการไม่แต่งตั้ง กสม.ชั่วคราวสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติ ชี้กระทบเรื่องขอคืนสถานะ A จากเครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนสากล อีกทั้งมีเรื่องค้างรอการพิจารณาจำนวนมาก

“บอร์ดวัคซีนชาติ” ไฟเขียวระเบียบทุนวิจัยและจัดซื้อวัคซีนในประเทศ

คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เห็นชอบระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนเพื่อการวิจัย การพัฒนาการผลิตวัคซีน การคัดเลือก และวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนในประเทศ หวังได้ใช้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน

ตร.ปลอมตัวเป็นคนหาปลาจับผู้ต้องหาหนีคดีพรากผู้เยาว์ 10 ปี

ขอนแก่น- ตำรวจลงทุนปลอมตัวเป็นคนหาปลาซุ่มเงียบจับผู้ต้องหาหนีคดีพรากผู้เยาว์มานาน 10 ปี พบประวัติยาวเป็นหางว่างทั้งข่มขืน-ยาเสพติด

ข่าวที่น่าสนใจ