MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

08 พฤษภาคม 2562 : 18:25 น.

อธิบดี พช.ติวเข้มชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่าน Application ชูหัวใจ 4 ข้อสำคัญจัดทำฐานข้อมูลให้ทันสมัยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สอดคล้องกระแสเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและขยายผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่าน Application รุ่นที่ 3 โดยมี กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัดพช. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด จำนวน 90 คน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์พื้นที่หมู่บ้าน ชุมชนได้อย่างทันสมัยและยั่งยืน รวมถึงสร้างช่องทางแนะนำประกอบการตัดสินใจแก่กลุ่มเป้าหมายในการเดินทางสู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยพัฒนาการใช้ข้อมูลในรูปแบบ Digital File เพื่อขับเคลื่อนให้พร้อมก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 สอดคล้องกับกระแสเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก Disruptive Technology

สำหรับ การฝึกอบรม ได้เน้นย้ำใน 4 ประเด็นสำคัญคือ 1.การคัดเลือกชุมชน เพื่อบันทึกลงใน Application ให้พิจารณาจากชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง โดยพัฒนาจาก "จุดแข็ง" ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อต่อยอดเป็นชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบได้ 2.การสร้าง Content Marketing ให้พิจารณาจาก “จุดเด่น” ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีความเป็นอัตลักษณ์เด่น คือ “วิถีชุมชน” 3.การพัฒนาตนเองด้าน Technology เพื่อให้พร้อมรับการพัฒนาศักยภาพในยุค Thailand 4.0 ด้วย 5 เรื่องสำคัญ คือ e-Commerce, Platform, Money Transaction, Logistic และ DC : Distribution Center และ 4.การประชาสัมพันธ์ Application ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ข่าวเด่น

สถ.ระดมท้องถิ่นทั่วประเทศสอนประชาชนทำหน้ากากป้องโควิด-19

มหาดไทยระดมทำหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสโควิด-19 เริ่มบูรณาการ 3 ภาคีเครือข่ายดึงผู้นำท้องถิ่นทุกระดับเรียนรู้การทำหน้ากากอนามัยให้ประชาชนไว้ใช้ป้องกันไวรัสโควิด-19 เพื่อไม่ให้ขาดแคลน

กองปราบฯสอบเครียด"บรรยิน"ยังปากแข็งปฏิเสธส่วนทีมอุ้มฆ่าสารภาพแล้ว 5 ราย

กองปราบฯนำตัว"บรรยิน"พร้อมพวกผู้ต้องหาอุ้มพี่ชายผู้พิพากษา ฝากขังศาลอาญาทุจริต รับสารภาพแล้ว 5 คน เหลือบรรยินยังปากแข็งปฏเสธ

ข่าวที่น่าสนใจ