MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

14 พฤษภาคม 2564 : 14:04 น.

ปทุมธานี-พาณิชย์จังหวัดปทุมธานีจับมือทูตพาณิชย์ฮ่องกงขายออนไลน์มะม่วงไทยมูลค่ากว่า 55 ล้านบาทไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางลดต้นทุนเกษตรกร

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี พาณิชย์จังหวัดปทุมธานีจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายมะม่วงไทย (Memorandum of Purchasing : MOP) ระหว่าง บริษัท Shing Kee Lan Company Limited ผู้นำเข้าฮ่องกง และบริษัท Freco Asia Company Limited ผู้ส่งออกปทุมธานี ผ่านระบบ Zoom โดยมี นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน และนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี และนายสุรพงษ์ เป้ากลาง ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามซื้อขายที่มีมูลค่ากว่า 55 ล้านบาท

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ประธานเซลล์แมนจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า จ.ปทุมธานี เป็นศูนย์กระจายผักผลไม้ทั้งนำเข้าและส่งออก อีกทั้งยังมีตลาดค้าส่งระดับประเทศ และโรงแช่เย็น แช่แข็งที่รักษาคุณภาพของสินค้าเกษตรจำนวนมาก ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของผลไม้ไทยที่จะสามารถกระจายสู่ตลาดต่างประเทศ และยังมีผู้ส่งออกของปทุมธานีที่มีความพร้อมอีกหลายรายประสงค์จะรับซื้อผักผลไม้ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะตลาดฮ่องกงเป็นตลาดส่งออกผักผลไม้ที่สำคัญของไทย

ทั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงคุณภาพจากแหล่งผลิต ทั้งจังหวัดปทุมธานี และหลายจังหวัดให้มีช่องทางการจำหน่ายในช่วงที่ประสบปัญหาด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เพิ่มมูลค่าผลผลิตที่จะเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ผ่านผู้ส่งออกของจังหวัดปทุมธานี เพื่อเชื่อมโยงการค้า สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19

นางรวีพรรณ กล่าวว่า นอกจากการเพิ่มยอดส่งออกมะม่วงไทยแล้ว ยังได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงให้สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์จากไร่สวนของตน ส่งออกมายังผู้นำเข้าผลไม้ฮ่องกงโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้ลดต้นทุนการขนส่งลง และทำให้ผู้ประกอบการได้เงินจากการขายอย่างเต็มจำนวน ไม่ถูกหักจากพ่อค้าคนกลาง และยังทำให้เกษตรกรเรียนรู้ขั้นตอน และเอกสารที่ต้องใช้ในการส่งออกเพื่อต่อยอดในการส่งออกสินค้าเกษตรอื่นๆ ต่อไปในอนาคตด้วย

ข่าวเด่น

วธ. เตรียมคัดเลือกสุดยอดชุมชนคุณธรรมฯ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ปี 66 ต่อเนื่อง คาดรายได้สูงขึ้นหลายเท่าตัว พร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศมากขึ้น

วธ. เตรียมคัดเลือกสุดยอดชุมชนคุณธรรมฯ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ปี 66 ต่อเนื่อง คาดรายได้สูงขึ้นหลายเท่าตัว พร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศมากขึ้น

อธิบดีกรมโยธาฯ เร่งติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบางเสร่และพื้นที่ต่อเนื่อง จังหวัดชลบุรี กระตุ้นเศรษฐกิจและการค้า รองรับการขยายตัวของพื้นที่ EEC

อธิบดีกรมโยธาฯ เร่งติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบางเสร่และพื้นที่ต่อเนื่อง จังหวัดชลบุรี กระตุ้นเศรษฐกิจและการค้า รองรับการขยายตัวของพื้นที่ EEC

ข่าวที่น่าสนใจ