MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

24 กรกฎาคม 2564 : 13:43 น.

"ซีพี ออลล์"คัดเลือกคติธรรม-พุทธสุภาษิตไว้ท้ายใบเสร็จรับเงินในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เพื่อเป็นกำลังใจให้คนไทยช่วยวิกฤตโควิด-19 มีกำลังใจมีพลังกายไม่ใช้ชีวิตบนความประมาท

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานพุทธปัญญาชมรม เปิดเผยว่า ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่ผ่านมาหลายคนอาจจะเคยเห็นคติธรรม พุทธสุภาษิตที่พิมพ์อยู่ท้ายใบเสร็จรับเงิน ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สิ่งเหล่านี้เกิดจากนโยบายของบริษัทในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับสังคมไทยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ ตรงไหนที่พอจะสอดแทรกธรรมะให้สังคมไทยได้บริษัทดำเนินการต่อเนื่อง ยิ่งในห้วงเวลาที่ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็เชื่อว่าข้อคิดธรรมะต่างๆ จะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้หลายคนนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้

ทั้งนี้ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 นี้ ซีพี ออลล์ ได้คัดเลือกคติธรรม พุทธสุภาษิตดีๆ เพื่อเป็นกำลังใจ พร้อมข้อคิดในการดำเนินชีวิต จากพระเถรานุเถระ มาไว้ท้ายใบเสร็จ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ได้แก่ 1.ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว (พุทธสุภาษิต) 2.อย่าอาลัยกับสิ่งที่ล่วงแล้ว อย่ากังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง (พระพุทธพจน์) 3.สิ่งล่วงแล้วแล้วไปอย่าใฝ่หา ที่ไม่มาก็อย่าพึงคะนึงหวัง (พุทธทาสภิกขุ) 4.ชีวิตที่ดีที่สุดคือ สงบ-เย็น และเป็นประโยชน์ (พุทธทาสภิกขุ) 5.อย่าชื่นใจกับคำชม อย่าโศกตรมกับคำตำหนิ (พระเทพปฏิภาณวาที วัดสุทัศนฯ) 6.ตาไม่บอดหูไม่หนวกก็บุญแล้ว จะเอาอะไรมากกับชีวิต (สมเด็จมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรฯ) 7.ไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องคุ้มกันได้ดีมากเท่ากับ “สติ” (พุทธทาสภิกขุ) 8. ชีวิตยังมีสิ่งดีๆ หากเราเปิดใจพร้อมรับรู้ (พระไพศาล วิสาโล) ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ลูกค้าได้ข้อคิดในดำเนินชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็งและมั่นคง

สำหรับ คติธรรม พุทธสุภาษิตที่พิมพ์อยู่ท้ายใบเสร็จรับเงิน ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมในการส่งเสริมพุทธศาสนา ซึ่งที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ได้ขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร พนักงานและคนในสังคมผ่านกิจกรรมหลากหลาย ที่ได้รับความสนใจมากอันหนึ่งคือโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องยาวนานมาถึง 25 ปี เพื่อ“ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

ทั้งนี้ โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ได้รับการตอบรับจากญาติโยมเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 ชีวิตทุกสัปดาห์ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากทั่วประเทศมาบรรยายธรรม เพื่อให้พนักงานและประชาชนทั่วไปเข้าฟังธรรมบรรยาย ทำวัตร และสวดมนต์ ทำจิตใจให้ผ่องใสร่วมกัน เป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 - 13.30 น. ณ ชั้น 11 อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ปรับเปลี่ยนมาจัดในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้สนใจสามารถติดตามรับชมได้ทาง facebook fanpage CP ALL 

นอกจากนี้ซีพี ออลล์ ยังมีโครงการหนังสือธรรมะดี ราคาถูก โดยนำข้อคิดธรรมะ คติธรรมจากการบรรยายธรรมในเวทีต่างๆ รวมถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตของฆารวาส นำมาตีพิมพ์จำหน่ายผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในราคาเพียง 29 บาท เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงธรรมะได้ง่ายๆและทั่วถึง โครงการนี้ก็ได้ดำเนินการต่อเนื่องมากกว่า 10 ปีเช่นเดียวกัน

นายยุทธศักดิ์ กล่าวว่า อีกกิจกรรมที่สำคัญ คือ โครงการสอบธรรมศึกษา ซีพี ออลล์ เป็นบริษัทเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับฉันทานุมัติจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้จัดสนามสอบแผนก “ธรรมศึกษา” สังกัดสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร ให้เป็นสนามสอบ ตั้งแต่ปี 2544 เปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทและบุคคลภายนอกร่วมสอบนักธรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 ทั้งหมดคือบทพิสูจน์ให้เห็นว่า ธรรมะกับการดำเนินธุรกิจสามารถเดินควบคู่กันได้

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

สสส.ร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดีให้คนไทย

สสส.จับมือ สธ.-สช.-สปสช.-องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างชุมชนสุขภาพดีลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

'จุติ'ชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีโลก WUF 11

รมว.พัฒนาสังคมฯร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัยของคนไทยด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประชุมที่อยู่อาศัยโลกที่โปแลนด์

ข่าวที่น่าสนใจ