NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

24 ตุลาคม 2562 : 19:47 น.

.

นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ และนางสาวภาวิตา ลี้สกุล กรรมการ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดแผนดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ในฐานะบริษัทผู้ได้รับการว่าจ้างจากการไฟฟ้านครหลวงดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรัชดาภิเษก - อโศก รวมระยะทาง 8.2 กิโลเมตร โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2566 ภายใต้งบประมาณราว 2,360 ล้านบาท

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

'บิ๊กตู่'นำคนไทยประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน

นายกฯ นำคนไทยประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปลุกคนไทยต้องไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์

ข่าวที่น่าสนใจ