NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

11 ธันวาคม 2562 : 13:32 น.

สภาสตรีแห่งชาติฯมอบรางวัลทองคำแท่งหนัก 20 บาทให้ผู้ถูกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ผู้โชคดีมาจาก จ.สุพรรณบุรี พร้อมมอบอีกหลายรางวัล

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ อาจารย์ศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานมอบรางวัลผู้ถูกสลากบำรุงสภากาชาดไทยของสภาสตรีแห่งชาติฯ โดยมี นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการ และกรรมการบริหาร ชสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัยเขตดุสิต

สำหรับ การมอบรางวัลครั้งนี้มอบให้กับผู้ถูกรางวัล ที่ 1-3 ได้แก่ รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งหนัก 20 บาท หมายเลข 76196 ผู้โชคดีคือ น.ส.วราภรณ์ ศรีสมบุญ จากจ.สุพรรณบุรี รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง หนัก 10 บาท 3 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 57891 ผู้โชคดี นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย หมายเลข 17373 ผู้โชคดี นางพิณลดา เสกขุนทด และ หมายเลข 31207 ผู้โชคดี นายบุญเรียน สิทธิดา

ขณะที่ รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท หมายเลข 29580 ผู้โชคดี นายพิพัฒน์ จันทร์ดอก จากจ.แพร่ หมายเลข 14589 ผู้โชคดี น.ส.อัจฉรา ชูอ่อน จ.ตรัง และ หมายเลข 50646 ผู้โชคดีคือ นายวิชัย เตยหอม จ.อุทัยธานี

สำหรับ ผู้ที่ถูกรางวัลอื่นๆทุกประเภทสามารถอ่านเงื่อนไขการรับรางวัลที่ระบุไว้ในสลาก รางวัลสลากกาชาดไทย สภาสตรีแห่งชาติฯ สำหรับผู้ที่ถูกรางวัลเลขท้าย 4 ตัว 3 ตัวและ 2 ตัวที่ไม่สะดวกเดินทางมารับรางวัลด้วยตนเอง สามารถนำส่งสลากที่ถูกรางวัลตัวจริง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและหน้าสมุดบัญชีธนาคารมายังสำนักงานสภาสตรีแห่งชาติฯ ที่อยู่ตามด้านหลังสลากและทางสำนักงานจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีให้ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

สมเด็จพระสังฆราชบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายวันปิยมหาราช

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

ชาวบ้านน้ำขุมแห่ร่วมงานตักบาตรเทโวแน่น

สุโขทัย-นายอำเภอศรีนครเป็นประธานเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะงานประเพณีเก่าแก่จัดติดต่อมา 62 ปี แสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวตำบลน้ำขุม

ข่าวที่น่าสนใจ