NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

11 ธันวาคม 2562 : 15:00 น.

.

นพ.สุทธิชัย โชคกิจชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี มอบต้นพุทธรักษาแคระเป็นของที่ระลึกให้กับลูกค้าโรงพยาบาลฯ ที่นำใบเสร็จค่ารักษามาแสดงที่บูธกิจกรรม “Happy Father's Day สานรัก...วันพ่อ” เพื่อส่งต่อความรักและความห่วงใยต้อนรับเทศกาลวันพ่อ 2562 นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจวัดความดัน ตรวจมวลกระดูก และคัดกรองความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน อีกด้วย ณ บริเวณจุดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลธนบุรี

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

อนามัยโลกเตือนโลกเสี่ยง 'โอไมครอน' สูงมาก

"โอไมครอนมีการกลายพันธุ์มากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ความเสี่ยงโดยรวมทั่วโลกเกี่ยวกับการแพร่ระบาดได้รับการประเมินว่าอยู่ในระดับสูงมาก"

ข่าวที่น่าสนใจ