NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

09 เมษายน 2563 : 13:37 น.

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือและบ้านพักข้าราชการ

พล.ร.ท.เชษฐา ใจเปี่ยม ผอ.สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) ได้รับสนับสนุนการฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อจาก นายชาตรี พัฒฑนะ หัวหน้าเฉพาะกิจกู้ภัยมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถาน สามร้อยยอด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของไวรัส โควิด-19 ในห้องประชุม บก.ทร.3 อาคาร5 สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ และบ้านพักทหารสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ โดยมี พล.ร.ต.พาสุกรี วิลัยรักษ์ เลขานุการกองทัพเรือให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของกองทัพเรือ ซึ่งมีความห่วงใยในสวัสดิภาพของกำลังพลภายในกองทัพเรือ ณ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

"เพื่อไทย"ปราศรัยใหญ่ช่วงโค้งสุดท้าย

เพื่อไทยขนทัพศึกปราศรัยใหญ่โค้งสุดท้ายเลือกตั้งซ่อมส.ส.หลักสี่-จตุจักร คึกคัก เปิดกลยุทธ์เลือกให้ชนะขาดชี้เพื่อไทยคือความหวังคนรุ่นใหม่ เพิ่มเงินในกระเป๋าประชาชน

ข่าวที่น่าสนใจ