NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

09 เมษายน 2563 : 13:37 น.

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือและบ้านพักข้าราชการ

พล.ร.ท.เชษฐา ใจเปี่ยม ผอ.สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) ได้รับสนับสนุนการฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อจาก นายชาตรี พัฒฑนะ หัวหน้าเฉพาะกิจกู้ภัยมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถาน สามร้อยยอด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของไวรัส โควิด-19 ในห้องประชุม บก.ทร.3 อาคาร5 สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ และบ้านพักทหารสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ โดยมี พล.ร.ต.พาสุกรี วิลัยรักษ์ เลขานุการกองทัพเรือให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของกองทัพเรือ ซึ่งมีความห่วงใยในสวัสดิภาพของกำลังพลภายในกองทัพเรือ ณ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

ข่าวที่น่าสนใจ