NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

09 กรกฎาคม 2563 : 08:26 น.

พช.ลพบุรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก "บวร"

พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ผู้อำนวยการโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แห่งที่ 2) พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดลพบุรี นายศุภกิจ เสือโต พัฒนาการอำเภอหนองม่วง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง และชาวบ้าน ร่วมปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก "บวร" แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เฟส 2 โครงการสวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อความเพียงพอตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วัดในเขตพื้นที่อำภอหนองม่วง จำนวน 21 วัด

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

'ในหลวง-พระราชินี' เสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช 2564

ข่าวที่น่าสนใจ