NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

09 กรกฎาคม 2563 : 08:26 น.

พช.ลพบุรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก "บวร"

พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ผู้อำนวยการโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แห่งที่ 2) พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดลพบุรี นายศุภกิจ เสือโต พัฒนาการอำเภอหนองม่วง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง และชาวบ้าน ร่วมปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก "บวร" แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เฟส 2 โครงการสวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อความเพียงพอตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วัดในเขตพื้นที่อำภอหนองม่วง จำนวน 21 วัด

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

เตือนดื่มน้ำเมาลดประสิทธิภาพวัคซีนโควิด

หมอจุฬาฯเตือนดื่มแอลกอฮอล์ลดประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 เสี่ยงเม็ดเลือดขาวทำงานผิดปกติติดเชื้อง่ายปอดอักเสบรุนแรง แนะหยุดดื่ม 2-3 วันทั้งก่อน-หลังฉีดวัคซีน สสส.ชวนงดเหล้าเข้าพรรษาลดภาระบุคลากรทางการแพทย์

รมต.ท็อปซัดมหาดไทยมีปัญหามากระทบชิ่งทส.

รมว.ทส.ยกปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯดีที่สุดทำงานเป็นเนื้อเดียวกัน ลั่นตามมารยาทต้องมาคุยกันก่อนถ้าใครจะย้ายไปอยู่ที่อื่น ซันมหาดไทยมีปัญหากันเองเลยมากระทบชิ่ง

ปรับปรุงโบกี้รถไฟเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดสีเขียว

กทม.จับมือการรถไฟฯใช้ตู้นอนเก่านำมาปรับปรุงใหม่เพื่อเป็นศูนย์พักคอยรอส่งต่อผู้ป่วยโควิดสีเขียว เบื้องต้นใช้ 15 โบกี้รองรับผู้ป่วยได้ 240 เตียง

ครม.อัด2.3หมื่นล้านช่วยนร.-นักศึกษา

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้นักเรียน-นักศึกษาช่วยค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง 2 พันบาทต่อนักเรียน 1 คน หากเรียนสถานศึกษาเอกชนช่วยคนละ 5 พัน

ข่าวที่น่าสนใจ