NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

30 กรกฎาคม 2563 : 15:37 น.

.

สมใจ  ธีระอัมพรพันธุ์ (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมฯ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับใบประกาศนียบัตรและตราสัญลักษณ์ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และประกาศนียบัตรรับรอง “ผ่านมาตรฐาน โรงแรม/ที่พัก สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด-19” รับรองโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

ข่าวที่น่าสนใจ