NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

08 สิงหาคม 2563 : 17:22 น.

.

นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช) พร้อมคณะที่ปรึกษา นายธนา ธรรมวิหาร,ดร.อธิโชค วินทกร,นายพันเทพ ชวาลา และนายประจวบ สวัสดิประสงค์ ,นายพิเชฐ พุ่มพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมกับให้นโยบายการป้องกันและปราบปรามทุจริตแก่สำนักงาน ป.ป.ช.ในเขตภาค6 (พิษณุโลก,สุโขทัย,อุตรดิตถ์,พิจิตร,นครสวรรค์,อุทัยธานี) โดยมี นายภูเทพ ทวีโชคิธนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช.ภาค 6 นายวิฑูรย์ วรโชตพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.พิษณุโลกให้การต้อนรับ ที่ สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 6 พิษณุโลก

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

ข่าวที่น่าสนใจ