NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

09 กุมภาพันธ์ 2564 : 20:49 น.

.

น.ส.สรรค์ดารา สิงห์ทอง หัวหน้า บริหารโซลูชันลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนลูกค้าธนาคารส่งมอบเงินบริจาคจากโครงการแบ่งปันน้ำใจผ่านลอยัลตี้โปรแกรม WOW เปลี่ยนคะแนน WOW เป็นเงินบริจาค (ทุก 1 WOW เปลี่ยนเป็นเงินบริจาค  1 บาท) ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 โดยได้รับเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 4,480,420  บาท แบ่งเป็นเงินบริจาคเข้าสภากาชาดไทย 2,084,260 บาท และมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 2,396,160 บาท โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และ นายสว่าง ศรีสม กรรมการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นผู้รับมอบเงิน ณ ทีเอ็มบีสำนักงานใหญ่

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

พบติดโควิด57รายสั่งปิดตลาดสด-ชายทะเลสงขลา14วัน

สงขลา-พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 57 คนออกคำสั่งห้ามเข้าพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวย่านชายทะเล 8 จุดเริ่ม 15-28 มิ.ย.พร้อมปิดตลาดสดพลาซ่า-ตลาดรถไฟ 5 วัน

ข่าวที่น่าสนใจ