NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

09 กุมภาพันธ์ 2564 : 20:52 น.

.

นายดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน เป็นประธานในการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่เขตตลิ่งชันที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 38 ราย เป็นเงิน 123,000 บาท ซึ่งเป็นนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา จำนวน 25 ราย รายละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 8 ราย รายละ 3,500 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 5 ราย รายละ 4,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตตลิ่งชัน

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

พบติดโควิด57รายสั่งปิดตลาดสด-ชายทะเลสงขลา14วัน

สงขลา-พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 57 คนออกคำสั่งห้ามเข้าพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวย่านชายทะเล 8 จุดเริ่ม 15-28 มิ.ย.พร้อมปิดตลาดสดพลาซ่า-ตลาดรถไฟ 5 วัน

ข่าวที่น่าสนใจ