NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

09 กุมภาพันธ์ 2564 : 20:52 น.

.

นายดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน เป็นประธานในการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่เขตตลิ่งชันที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 38 ราย เป็นเงิน 123,000 บาท ซึ่งเป็นนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา จำนวน 25 ราย รายละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 8 ราย รายละ 3,500 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 5 ราย รายละ 4,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตตลิ่งชัน

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

LH Bank สนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามให้การสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

ข่าวที่น่าสนใจ