NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

06 พฤษภาคม 2564 : 17:21 น.

เอินเวย์

สุภาภรณ์ แซ่จาง กรรมการผู้จัดการบริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมคณะแพทย์จีน ส่งมอบยา "เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล" ( Lianhua Qingwen Capsule) และ ยาน้ำ "ฮั่วเซียง เจิ่งชี่เย่" (Huoxiang Zhengqi Ye) ให้กับพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยในระยะเบาและระยะปานกลางเพื่อเพิ่มอัตราการหายของโรค ทำให้อาการของผู้ป่วยหายเร็วขึ้น และฟื้นฟูเซลล์ปอดที่เกิดการอักเสบให้ดีขึ้น ที่สำคัญคือ ลดสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง พัฒนาสู่ระดับรุนแรง หรือวิกฤติได้ถึง 50%  ซึ่งถือเป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยลดความตึงเครียดของสถานการณ์และแรงกดดันของระบบสาธารณสุขในปัจจุบัน

ล่าสุด บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด โดย คุณสุภาภรณ์ แซ่จาง กรรมการผู้จัดการได้นำคณะผู้บริหารและคณะแพทย์จีนของบริษัท ฯ เดินทางไปที่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งมอบยา "เหลียนฮัว  ชิงเวิน แคปซูล"  และยาน้ำ "ฮั่วเซียง เจิ่งชี่เย่" จำนวน 4,600 กล่อง มูลค่ารวม 1,284,000 บาท ให้กับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆ กิจกรรมช่วยเหลือสังคมในช่วง โรคโควิด-19 แพร่ระบาด เช่น บริจาคให้กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมุทรสาคร กรมควบคุมโรค สมาคมหอการค้าไทย-จีน โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นต้น 

นอกจากนั้น บริจาคให้กระทรวงสาธารณสุข โดยมีท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ

บริจาคให้โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมีรองผู้อำนายการโรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ บริจาคให้กรมควบคุมโรค โดยมีนายแพทย์ ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้รับมอบ

ยา เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล และยาน้ำ ฮั่วเซียง เจิ่งชี่เย่ เป็นยาที่ถูกบรรจุในกรอบแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโควิด-19 ที่รัฐบาลจีนประกาศให้ใช้กับผู้ที่อยู่ในระยะสังเกตทางการแพทย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือใกล้ชิดกับผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ หรือเคยไปในพื้นที่เสี่ยง แต่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ เพื่อป้องกันและรักษาแต่เนิ่น ๆ  

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งเมืองอู่ฮั่นได้กำหนดให้ยา "เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล" และยาน้ำ" ฮั่วเซียง เจิ่งชี่เย่" เป็นยาป้องกันโควิด และประกาศให้ชาวมืองอู่ฮั่นใช้โดยพร้อมเพรียงกัน โดยเมื่อวันที่ 12 เม.ย.ที่ผ่านมา  FDA ของประเทศจีนได้อนุมัติเพิ่มข้อบ่งใช้รักษาโควิด-19 ให้กับ "เหลียนฮัว  ชิงเวิน แคปซูล" อย่างเป็นทางการ  โดยเพิ่มข้อบ่งใช้รักษา โควิด-19 ในระยะเบา  และระยะปานกลาง  ที่มีอาการไข้ ไอ และอ่อนเพลียร่วมกับการรักษาตามมาตรฐาน  

ปัจจุบัน ยา "เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล " ได้ขึ้นทะเบียนและจำหน่ายใน 24 ประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทย "ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล" ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาสมุนไพรวิจัยพัฒนา ส่วนการเพิ่มข้อบ่งใช้รักษาโควิด-19 ในประเทศไทยนั้น ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ส่วนยาน้ำฮั่วเซียงฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณในประเทศไทย และเป็นตำรับยาที่มีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า 1,000 ปี จากประวัติศาสตร์ของชนชาติจีนที่เคยเกิดโรคระบาดครั้งรุนแรงนับร้อยครั้ง ฮั่วเซียงฯ เป็นตำรับยาที่ถูกคัดเลือกนำไปใช้เพื่อป้องกันและรักษาบ่อยครั้งที่สุด  เนื่องจากความโดดเด่นและหลักการสำคัญของตำรับฮั่วเซียงฯ จะเน้นเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ขจัดพิษชื้นที่สะสมอยู่ในร่างกาย ซึ่งตามหลักทฤษฎีการแพทย์จีน เมื่อร่างกายมีพิษชื้นสะสมก็จะง่ายต่อการติดเชื้อโรคและเชื้อโรคที่มีอยู่ในร่างกายนั้นก็จะเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ได้เร็ว  จากผลสรุปการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศจีนที่ผ่านมาได้พบว่า 96% ของผู้ป่วย  มีสภาพร่างกายที่มีพิษชื้นสะสม นี่คือเหตุผลสำคัญที่ยาน้ำ ฮั่วเซียงฯ ถูกคัดเลือกจากวงการแพทย์จีนและรัฐบาลจีนให้บรรจุอยู่ในกรอบแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโควิด-19 ซึ่งประกาศให้ใช้เพื่อป้องกันและรักษาโควิด-19 ทั่วประเทศ

จากการศึกษาทางคลินิกแบบ Multicenter, Prospective, Randomized, Controlled trial  จาก 23 โรงพยาบาลใน 9 มณฑลทั่วประเทศจีนระหว่างวันที่ 2-15 ก.พ. 2563 ในผู้ป่วย 284 ราย เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ "เหลียนฮัว  ชิงเวิน แคปซูล" ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไข้ ไอหรืออ่อนเพลียร่วมกับปอดอักเสบ โดยแบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มเปรียบเทียบ จํานวน 142 คน ใช้วิธีรักษาตามกรอบการแพทย์ปัจจุบัน 

2. กลุ่ม "เหลียนฮัว  ชิงเวิน" จํานวน 142 คน ใช้วิธีรักษาตามกรอบการแพทย์ปัจจุบันควบคู่กับ "เหลียนฮัว  ชิงเวิน แคปซูล" โดยรับประทานวันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 4 แคปซูล เป็นเวลา 14 วัน 

ดัชนีหลักในการประเมิน คือ อัตราการหายของอาการทางคลินิก (ไข้ ไอและอ่อนเพลีย) หลังจากจบการรักษา 14 วัน ซึ่งมีผลสรุปดังนี้

ที่สำคัญคือ สามารถลดสัดส่วนของผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงพัฒนาสู่ระดับรุนแรงหรือวิกฤติได้ถึง 50% และยังไม่มีรายงานของอาการไม่พึงประสงค์ "เหลียนฮัว  ชิงเวิน แคปซูล"  จึงมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาโควิด-19 ทำให้อาการอักเสบของปอดได้รับการฟื้นฟูได้ดีกว่า อาการของผู้ป่วยหายเร็วกว่า สามารถออกจากโรงพยาบาลได้เร็วกว่า ช่วยลดแรงกดดันของระบบสาธารณสุข และผลงานศึกษานี้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ Phytomedicine เมื่อวันที่  8 พ.ค. ปี2020 และถือเป็นผลงานศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับยาสมุนไพรรักษา โควิด-19 ชิ้นแรกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั่วโลก

สำหรับกลไกด้านเภสัชวิทยาของ "เหลียนฮัว  ชิงเวิน แคปซูล" นั้น จากการศึกษาพบว่า  1. มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการจำลองตัวของไวรัส SARS-CoV-2 และ 2. มีประสิทธิภาพในการยับยั้งสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบ ลดการเกิด cytokine storm จึงมีผลในการปรับปรุงอาการทางร่างกายและกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อโควิด-19 ให้ดีขึ้นและช่วยปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้น  ซึ่งผลงานศึกษานี้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ Pharmacological Research ซึ่งถือว่าเป็นงานศึกษากลไกยาสมุนไพรต้านโควิด-19 ชิ้นแรกของโลกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และยังได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นที่ตีพิมพ์ในวารสารในปี 2019/2020 

อย่างไรก็ตาม จากการแถลงข่าว สรุปผลการต่อสู้โควิด-19  ทั่วประเทศของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของประเทศจีนเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563 พบว่า 91.5% ของผู้ป่วย  ในประเทศจีนได้รับการรักษาด้วยยาสมุนไพรจีน และเห็นผลโดยรวมสูงกว่า 90% ประสบการณ์และความสำเร็จในการต่อสู้ โควิด-19 รวมทั้งการใช้ยาสมุนไพรจีนรักษา โควิด-19  ของประเทศจีนนั้น เป็นแนวทางที่ชาวโลกพึงศึกษาเรียนรู้ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยทั่วโลกได้มีความมุ่งมั่นในการค้นคว้าวิจัยยาสมุนไพรต้านโควิด-19 อีกต่อไป

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

เตือนดื่มน้ำเมาลดประสิทธิภาพวัคซีนโควิด

หมอจุฬาฯเตือนดื่มแอลกอฮอล์ลดประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 เสี่ยงเม็ดเลือดขาวทำงานผิดปกติติดเชื้อง่ายปอดอักเสบรุนแรง แนะหยุดดื่ม 2-3 วันทั้งก่อน-หลังฉีดวัคซีน สสส.ชวนงดเหล้าเข้าพรรษาลดภาระบุคลากรทางการแพทย์

รมต.ท็อปซัดมหาดไทยมีปัญหามากระทบชิ่งทส.

รมว.ทส.ยกปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯดีที่สุดทำงานเป็นเนื้อเดียวกัน ลั่นตามมารยาทต้องมาคุยกันก่อนถ้าใครจะย้ายไปอยู่ที่อื่น ซันมหาดไทยมีปัญหากันเองเลยมากระทบชิ่ง

ปรับปรุงโบกี้รถไฟเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดสีเขียว

กทม.จับมือการรถไฟฯใช้ตู้นอนเก่านำมาปรับปรุงใหม่เพื่อเป็นศูนย์พักคอยรอส่งต่อผู้ป่วยโควิดสีเขียว เบื้องต้นใช้ 15 โบกี้รองรับผู้ป่วยได้ 240 เตียง

ครม.อัด2.3หมื่นล้านช่วยนร.-นักศึกษา

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้นักเรียน-นักศึกษาช่วยค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง 2 พันบาทต่อนักเรียน 1 คน หากเรียนสถานศึกษาเอกชนช่วยคนละ 5 พัน

ข่าวที่น่าสนใจ