NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

15 กันยายน 2564 : 18:03 น.

.

ภรณี ลีนุตพงษ์, ผศ.ดร.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร, สรรพงษ์ บำเพ็ญสันติ, พ.ต.ท.หญิงพรทิพย์ ล.วีรพรรค , อรวรรณ พัฒนพล ในนามเพื่อน บยส.24 ร่วมแสดงความยินดีกับ อินทิรา ฉิวรัมย์ ในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์, อัจฉรา นิมิตรปัญญา Prime Minister’s Awards 2021 สาขาโลจิสติกส์ และ วิลาวรรณ พยาน้อย ในตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ณ โรงแรมแมนดารินโอเนียนเต็ล

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

สป.มท.คว้ารางวัลเลิศรัฐเดินหน้าสู่องค์การคุณภาพ

สป.มหาดไทยได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า ประจำปี พ.ศ. 2564 ย้ำการยกระดับการพัฒนาสู่องค์การคุณภาพ

สสส.รวมพลังขับเคลื่อนระบบอาหารยั่งยืน

ก.เกษตรฯ-สสส.-สช.สานพลังประกาศขับเคลื่อนระบบอาหารที่ยั่งยืน ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ “Healthy Diets for All” ลุยขับเคลื่อนอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับทุกคน สู่การประชุมสุดยอดระดับผู้นำระบบอาหารโลก UNFSS 2021

ข่าวที่น่าสนใจ