NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

16 กันยายน 2564 : 19:48 น.

กอ.รมน.ปทุมธานี มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. นายกองโท พิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี รับมอบถุงยังชีพ จาก พ.อ พยุงศักดิ์ กรีเงิน รองหัวหน้ากลุ่มงานประสานความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี จำนวน 220 ชุด เพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาจากโควิด -19 ในพื้นที่ โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ อ.เมืองปทุมธานี เดินทางมารับมอบถุงยังชีพ ในครั้งนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันของสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ที่หอประชุมอำเภอเมองปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

พ.อ พยุงศักดิ์ กรีเงิน กล่าวว่า กอ.รมน. ในฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคง มีบทบาทหน้าที่บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน-มวลชน และประชาชน เพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ให้เกิดความสงบสุขแก่ประชาชน กอ.รมน.ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้มอบสิ่งของช่วยเหลือ(ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

ด้าน นายกองโท พิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ปัจจุบันมีแนวโน้มสถิติจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันในจังหวัดปทุมธานีทรงตัวและลดลง สถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดี อย่างไรก็ตาม ยังคงส่งผลกระทบถึงความเดือดร้อนต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี การรับมอบสิ่งของจากกอ.รมน.จังหวัดปทุมธานีในครั้งนี้ จะมอบให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอเมืองปทุมธานี นำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด –19 ต่อไป

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

LH Bank สนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามให้การสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

ข่าวที่น่าสนใจ